Västra Valla - fler studentbostäder

Arbetet med detaljplan för 600-800 nya student- och forskarbostäder på campusområdet i Västra Valla ska påbörjas.

Källa: Akademiska hus

Aktuellt i projektet

På samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 13 november 2019 beslutade politikerna att Plankontoret får påbörja arbetet med att ta fram en detaljplan för fler studentbostäder vid campusområdets södra del. 

Vad ska göras?

En detaljplan som möjliggör fler student- och forskarbostäder på campusområdet i Västra Valla ska tas fram.

När gör vi detta?

Arbetet med att ta fram detaljplanen påbörjas under hösten 2020 och beräknas vara klar våren 2022. Först därefter kan arbetet med att bygga studentbostäderna påbörjas.

Vilka gör detta?

Kommunen genomför arbetet med att ta fram en detaljplan, efter att förfrågan kommit från Akademiska hus.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Erik Adolfsson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Skicka e-post till Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 november 2019