Hoppa till huvudinnehåll

Bygg- och trafikinformation

Våren 2022 startade den första delen av gatuutbyggnaden. I detta arbete innefattas förutom anläggningen av själva gatorna även utbyggnad av ledningar för vatten, avlopp och fjärrvärme. Till en början utformas gatorna främst för att skydda ledningarna mot den tunga trafik som kommer behöva röra sig i området under utbyggnaden av husen. Allteftersom byggnaderna blir färdiga kommer ytskikten att färdigställas och få sitt slutgiltiga utseende. Gatuutbyggnaden beräknas slutföras till sommaren 2024.

Under sommaren och hösten 2022 kommer arbeten göras på den befintliga gång- och cykelbanan samt bussgatan. Till följd av detta kommer gång- och cykeltrafiken att ledas om under arbetets gång (se bild). Busstrafiken kommer under kortare tillfällen behöva ledas om då ledningar ska grävas ner under gatan.

Arbetena som rör gång- och cykelbanan samt bussgatan beräknas vara helt färdiga i december 2022.

De första husen kommer börja byggas under hösten 2023.

Senast uppdaterad den 3 november 2022

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: