Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ekängen - Näsby 5:55 m.fl.

Cirka 200-250 bostäder, förskola och gruppboende ska byggas i södra Ekängen.

Trivselhus Mark AB ska bygga cirka 200-250 bostäder, förskola och gruppboende inom fastigheten Näsby 5:55 i södra Ekängen.

Bostäderna kommer att byggas i form av småhus (villor, par-, rad- eller kedjehus) och mindre flerbostadshus/stadsradhus.

Samråd pågick december 2019-januari 2020. Granskning pågick 2020.

Laga kraft

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 27 januari 2021. Beslutet att anta detaljplanen fick laga kraft den 1 mars 2021.

Senast uppdaterad den 7 september 2021