Hoppa till huvudinnehåll

Ekkällan - Ellipsen 7 m.fl.

Förskola och studentbostäder utmed Lasarettsgatan.

Hus med verksamheter på entréplan och studentbostäder på de övriga våningsplanen.

Vad ska hända?

En ny detaljplan, Detaljplan i Ekkällan för Ellipsen 7 m.fl., har tagits fram för området mellan Lasarettsgatan, Stolplyckan och Magistratshagen. Detaljplanen, som fick laga kraft 2022-01-13, ger förutsättningar för ny bebyggelse utmed Lasarettsgatan. Lejonfastigheter, Stångåstaden och Linköpings kommun kommer att samverka för att genomföra detaljplanen. Lejonfastigheter och Stångåstaden kommer att uppföra en byggnad som ska innehålla förskola och cirka 30 studentlägenheter. Linköpings kommun kommer att iordningställa allmän plats i anslutning till den nya bebyggelsen.

Den nya detaljplanen innebär också att Backaberg kan användas för centrum- eller bostadsändamål och att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ges skydd mot förvanskning och rivning.

Planområdet är en del av ett viktigt grönt stråk från Trädgårdsföreningen till Tinnerö och bebyggelsen placeras så att detta samband kan bibehållas. 

Kommunens projektledare

Exploateringsingenjör Stefan Samuelsson. Om du har frågor om projektet skickar du in dem till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Del av plan för hela Djurgårdsgatan

Längs södra Djurgårdsgatan pågår flera detaljplanearbeten som kommer att förändra området. Stolplyckan är den första av flera etapper som baseras på ett planprogram för hela södra Djurgårdsgatan, mellan Lasarettsbacken och Garnisonsvägen.

Senast uppdaterad den 25 augusti 2023