Hoppa till huvudinnehåll

Ekkällan - Ellipsen 7 m.fl.

Ny förskola och studentbostäder utmed Lasarettsgatan.

Hus med verksamheter på entréplan och studentbostäder på de övriga våningsplanen.

Vad ska hända?

En ny detaljplan, Detaljplan i Ekkällan för Ellipsen 7 m.fl., har tagits fram för området mellan Lasarettsgatan, Stolplyckan och Magistratshagen. Detaljplanen, som fick laga kraft 2022-01-13, ger förutsättningar för ny bebyggelse utmed Lasarettsgatan. Lejonfastigheter, Stångåstaden och Linköpings kommun kommer att samverka för att genomföra detaljplanen. Lejonfastigheter och Stångåstaden kommer att uppföra en byggnad som ska innehålla förskola och cirka 30 studentlägenheter. Linköpings kommun kommer att iordningställa allmän plats i anslutning till den nya bebyggelsen.

Den nya detaljplanen innebär också att Backaberg kan användas för centrum- eller bostadsändamål och att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ges skydd mot förvanskning och rivning.

Planområdet är en del av ett viktigt grönt stråk från Trädgårdsföreningen till Tinnerö och bebyggelsen placeras så att detta samband kan bibehållas. 

När gör vi det?

Byggnation av förskola och bostäder beräknas starta kring årsskiftet 2023/2024. Byggnationen beräknas vara färdigställd hösten 2026. Iordningställande av allmän plats inom planområdet beräknas ske i samband med att byggnation av förskola och bostäder avslutas. Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Kommunens projektledare

Exploateringsingenjör Stefan Samuelsson. Om du har frågor om projektet skickar du in de till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 7 oktober 2022

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: