Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fjärrvärmeackumulator i Västra Valla

Tekniska verken ska bygga en ny cylinderformad fjärrvärmeackumulator som är 45 meter hög, 33 meter i diameter och som rymmer 30 000 kubikmeter vatten.

Visionsbild av fjärrvärmeackumulator som ska byggas i Lambohov

 

Vad ska göras?

Ackumulatorn byggs intill produktionsanläggningen för fjärrvärme.

Bakgrunden är Tekniska verkens arbete med att skapa framtidens resurseffektiva energisystem. Genom att lagra varmt vatten i en vattentank minskas behovet av kol och olja, vilket bidrar till målet om att blir en fossilfri och koldioxidneutral kommun 2025.

Byggnaden som är ritad av White arkitekter kommer att kläs in i gråmålad plåt. Utanpå plåten sätts omkring 830 lameller i brunt och guld, som ska harmoniera med omgivningen. Många av lamellerna har inbyggd vit LED-belysning som går att styra i intensitet med olika typer att effekter.

När görs detta?

Tekniska verken börjar bygga ackulmulatorn under hösten 2021. Ackumulatorn beräknas tas i drift i mars 2023.

Vilka gör detta?

Tekniska verken ska bygga ackumulatorn.

Processen

Detaljplanen fick laga kraft i mars 2021. Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen i januari 2021. Samråd och granskning ägde rum 2020.

Laga kraft

Detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Att detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft innebär att den/de gäller tills den/de upphävs eller ändras.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Senast uppdaterad den 2 september 2021