Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Folkungavallen

Du vet säkert om att vi Linköpingsbor ska få en ny och större simhall med ett brett utbud för både allmänhetens och simsportens behov. Men har du koll på allt annat som händer i området? Faktum är att kvarteren som växer fram på Folkungavallen innehåller mycket mer än bara simhallen – Folkungavallen blir en ny och naturlig del av framtidens innerstad.

Snickargatan

 

Folkungavallens olika delar

 

Vad ska hända på Folkungavallen?

De nya kvarteren runt Folkungavallen ska bli en naturlig del av Linköpings innerstad. Det blir ett grönskande område med ett torg vid simhallens entré. Torget är tänkt som en naturlig mötesplats i området, med både sittplatser och utrymme för att anordna olika aktiviteter. Totalt blir det fem nya kvarter med omkring 600 bostäder. De första bostäderna kan börja byggas efter sommaren 2022. Om allt går som planerat kan de första familjerna flytta in vid årsskiftet 2023/24. Det kommer eventuellt också byggas en ny skola med plats för 350 elever, från förskoleklass till och med årskurs 6.

Just nu byggs en så kallad mobilitetshubb, Neptunus, i öster mot Hamngatan. En mobilitetshubb är mer än ett vanligt parkeringshus. Det innebär att vi erbjuder fler och fler delningstjänster som anknyter till mobilitet – 600 parkeringsplatser på sju plan, livsmedelsaffär och paketutlämning i bottenvåningen, 22 elbilsplatser samt platser avsedda för bilpool. I anslutning till hubben kommer det även att finnas cykelparkering. Neptunus ska stå klart under december 2022.

Gatunamn med idrottsanknytning

Folkungavallen är en historiskt viktig plats för många Linköpingsbor. När vi utvecklar det nya Folkungavallen är det viktigt för oss att koppla ihop de nya kvarteren med den anrika idrottshistorien. Flera av de befintliga gatorna i området har fått sina namn från olika yrken. Det vill vi ta vara på – den här gången ur ett idrottsperspektiv. Därför har Folkungavallens nya gator fått namn som ”Tränaregatan” och ”Badmästaregatan”. Den nya passagen till och från bostadsområdet kallas ”Spelargången” och det nya torget får naturligtvis namnet ”Folkungaplan”.

Ett område med historia

De nya kvarteren ska byggas på en plats med en spännande historia. Se filmen "Historien om Folkungavallen"

Senast uppdaterad den 19 augusti 2021