Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ljungsbro - skola i tidigare ordenshus

I Ljungsbro ska en ny skolbyggnad byggas och en bra utemiljö för skolan skapas.
Ett före detta ordenshus ska byggas till och användas som gymnastiksal.

Vad ska hända?

På platsen bedrivs sedan tidigare skolverksamhet i tillfälliga paviljonger på platsen. Paviljongerna ska nu ersättas med en ny skolbyggnad. En bra utemiljö för skolan ska skapas.

Ett före detta ordenshus ska byggas till och användas som gymnastiksal, samtidigt som byggnadens kulturhistoriska värden skyddas.

Det före detta ordenshuset kommer även att kunna användas som samlingslokal.

Vem gör detta?

Fastgihetsägare är Serudia.

Processen 

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 24 juni 2020. Beslutet att anta detaljplanen fick laga kraft den 7 januari 2021.

Laga kraft

Detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Att detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft innebär att den/de gäller tills den/de upphävs eller ändras.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Senast uppdaterad den 8 juli 2021