Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Småorter på landsbygden som kan växa

Linköpings kommun vill kunna erbjuda en mångfald av olika boendemiljöer som en del av vår attraktionskraft. Därför är det viktigt att visa att det finns möjligheter att bo och leva ett gott liv med en fungerande vardag – även på landsbygden.

Runt omkring i kommunen finns det många småorter, de flesta vackert belägna på slätten, vid sjöar eller i skogslandskapet, och med en rimlig restid in till staden. För ett trettiotal av dessa orter har vi tittat närmare på vilka förutsättningar det finns för ny bebyggelse, servicefunktioner, kollektivtrafik, trafikförbättrande åtgärder med mera.

Syftet är att skapa en hållbar och attraktiv kommun där vi kan växa på ett genomtänkt och varsamt sätt. Läs mer om våra småorter under respektive rubrik.

Senast uppdaterad den 7 oktober 2021