Hoppa till huvudinnehåll

Bankekind

Bankekind är en landsbygdsort med förskola, skola, varierade boendeformer och god regional kollektivtrafik nära staden. Det finns goda förutsättningar för komplettering av den nuvarande bebyggelsen i flera vackra lägen. Inför nybyggnation behöver möjligheterna för VA-anslutning utredas.

Kartan visar olika utvecklingsområden i Bankekind.

Bostadsbyggande

Utvecklingsskissen visar fyra lägen för bostäder i Bankekind.

  • B1 söder om vägen till Askeby, är föremål för pågående detaljplanearbete. Här finns förutsättningar för småhustomter och mindre flerbostadshua med marklägenheter.
  • B2 ligger söder om vägen mot Ekenäs och Ringstorp. Området är lämpligt för småhustomter, radhus och mindre flerbostadshus med marklägenheter.
  • B3 ligger vid Svinstadsjön. Området är lämpligt för småhustomter, radhus och mindre flerbostadshus i ett vackert sjönära läge.
  • B4 ligger på en kulle söder om vägen till Askeby och omfattar cirka 25 hus. Bebyggelsen inom området uppfördes i de flesta fall för fritidsbruk men allt fler hus används som åretrunt-boende.
  • St1 och St2 visar så kallade strategiska tomter, vilket innebär att de sparas för markanvändning som anses lämplig på sikt, till exempel förskola/skola.

Finns det en färdig tomt?

De flesta tomter på landet ägs privat. Vem äger marken du är intresserad av? Om du har bankID kan du söka tjänsten via den den statliga myndigheten Lantmäteriet, annars går det bra att ställa frågan via Kontakt Linköping. Marken brukar uttryckas som “fastigheten”.

Senast uppdaterad den 10 oktober 2022