Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Gälstad-Lundby

Gälstad-Lundby är en landsbygdsort där slätt möter skog. Förutsättningar finns för kompletteringar av den nuvarande bebyggelsen i vackra lantliga lägen vid Fettjestadån. Orten har tillgång till viss kollektivtrafik.

Kartan visar olika utvecklingsområden i Gälstad-Lundby.

Bostadsbyggande

Utvecklingsskissen visar fyra nya lägen för bostäder i Gälstad-Lundby.

B1 ligger i ortens sydöstra delar, öster om väg 617. Området är lämpligt för stora småhustomter i skogsnära läge.

B2 är lämpligt för ett antal stora småhustomter.

B3 är lämpligt för bostäder: en större småhustomt, alternativt två tomter för radhus.

BS4 ligger i ortens norra delar vid Fettjestadaån. Här finns förutsättningar för radhusbebyggelse alternativt mindre flerfamiljshus med marklägenheter och småhustomter i vattennära läge.

Finns det en färdig tomt?

De flesta tomter på landet ägs privat. Vem äger marken du är intresserad av? Om du har bankID kan du söka tjänsten via den den statliga myndigheten Lantmäteriet, annars går det bra att ställa frågan via Kontakt Linköping. Marken brukar uttryckas som “fastigheten”.

Senast uppdaterad den 11 november 2021