Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Skäggetorp - fler bostäder

2021 beräknar vi starta arbetet med att ta fram en ny detaljplan för förtätning av ett område i sydöstra Skäggetorp med omkring 200 nya bostäder.

 

Aktuellt i projektet

På samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 27 mars 2019 beslutade politkerna att Stadsplaneringsavdelningen kan ta fram en ny detaljplan för fastigheten Gulsparven 2.

Vad ska göras?

En detaljplan som prövar möjligheten att förtäta fastigheten Gulsparven 2 med omkring 200 nya bostäder ska tas fram. Området föreslås förtätas med både radhus och flerbostadshus.

När gör vi detta?

Arbetet med att ta fram en detaljplan påbörjas under 2021 och beräknas vara klar tidigast andra halvåret 2022. Först när planen är antagen kan arbetet med att bygga bostäder påbörjas.

Vilka gör detta?

Kommunen genomför arbetet med att ta fram en detaljplan, efter att förfrågan kommit in från Fastighets AB Ostbrickan.

Kommunens projektledare

Enhetschef Frida Lindebäck som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 29 september 2021