Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Skäggetorp - Guldfisken 10

Fastighetsägaren Willhem ska bygga om en kontorsbyggnad till ett flerbostadshus.

Fastighetsägaren Willhem ska bygga om en befintlig åttavåningsbyggnad vid Skäggetorp centrum som idag inrymmer kontor och verksamheter. Willhem ska bygga om huset till ett flerbostadshus med 117 lägenheter. Lokaler för verksamheter i bottenvåningen ska finnas kvar för att bidra med liv och rörelse till platsen.

Inflytt i bostäderna planeras till hösten 2022.

Samråd pågick 2019. Granskning pågick 4 maj-25 maj 2020.

Laga kraft

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 24 juni 2020. Detaljplanen laga kraft den 24 augusti 2020.

 

Senast uppdaterad den 27 april 2021