Hoppa till huvudinnehåll

Klimatfaktorer i Vallastaden

I samband med byggandet av den nya stadsdelen Vallastaden, har kommunen och universitetet genomfört ett projekt för att utveckla hållbart byggande i Linköping.

Kommunen och universitetet drev projektet "Klimatfaktorer i Vallastaden" i samband med bo- och samhällsexpon Bo2017 och byggandet av den nya stadsdelen Vallastaden.

Projektet genomfördes under åren 2012 -2016 med bidragsstöd från Delegationen för hållbara städer, numera Boverket. Tjänstepersoner från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Bo2017 samt kommunledningskontoret har varit engagerade i projektet.

På uppdrag av kommunen har Linköpings universitet tagit fram verktyget ”Processtöd för tydligare integrering av hållbarhetsperspektiv i kommuners planeringsprocesser”.

Nudging för en hållbar livsstil

Kommunen har under perioden testat metoden nudging för en hållbar livsstil i en del av stadsdelen Lambohov. Stadsdelen innehåller en blandad bebyggelse med relativt nyinflyttade invånare. Projektet kallas "Hållbara kvarteren i Lambohov".

Ordet "nudge" kommer engelskans "knuff" - att puffa någon i rätt riktining. Nudging handlar om att påverka människors beteende i en önskvärd riktning. Istället arrangeras valsituationen så att det blir lätt att göra rätt.

Vill du veta mer om projektet hör av dig till miljösamorndare Niclas Alsö.

Nicklas Alsö

Miljösamordnare Klimatenheten

Till e-postformulär för Nicklas Alsö

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 53 49

Senast uppdaterad den 14 oktober 2022