Tidigare kampanjer

I Sverige utsätts mer än var fjärde kvinna någon gång för våld i en nära relation. Om vi ska få stopp på våldet behöver vi alla ta vårt ansvar. Säg ifrån när du hör eller ser någonting som inte känns rätt – även om det känns lite jobbigt. För det finns bara ett sätt att bli en del av lösningen – genom att ta snacket.

Ta snacket 2020

Hotar du din partner när dina barn ser på? Skäms du ibland över ditt våldsamma beteende? Skadar du någon som du älskar? Då är det ditt ansvar att bryta mönstret. Det finns hjälp att få via kommunen, vården och via olika ideella samhällskrafter.

Rädslan för den fysiska styrkan och våldet kan vara stor. Det kan vara en tung börda att bära på att ha skadat eller skrämt en annan människa. Kanske har du först nu sett vilka följder det fått för dig själv, för din partner och eventuella barn .

Olika omständigheter gör att vi fattar olika beslut och agerar på mer eller mindre bra sätt. Du kan inte alltid rå för dina omständigheter, men du har alltid ett ansvar för dina handlingar och för att ta hjälp för att förändra ett aggressivt beteende. Du kan få stöd via kommunen, vården och via olika ideella samhällskrafter.

Ta snacket 2019

I Sverige utsätts mer än var fjärde kvinna någon gång för våld i en nära relation. Om vi ska få stopp på våldet behöver vi alla ta vårt ansvar. Säg ifrån när du hör eller ser någonting som inte känns rätt – även om det känns lite jobbigt. För det finns bara ett sätt att bli en del av lösningen – genom att ta snacket.

Hjälp och stöd i din kommun

Stödlinje och samtalsmottagning