Ta snacket 2019

I Sverige utsätts mer än var fjärde kvinna någon gång för våld i en nära relation. Om vi ska få stopp på våldet behöver vi alla ta vårt ansvar. Säg ifrån när du hör eller ser någonting som inte känns rätt – även om det känns lite jobbigt. För det finns bara ett sätt att bli en del av lösningen – genom att ta snacket.

Så kan du ta snacket

...när du känner oro

Misstänker du att någon i din närhet lever i en våldsam relation? Fråga hur de upplever relationen; hur de mått, om deras partner är svartsjuk, eller om de till exempel någon gång har blivit knuffad.

...på jobbet eller i skolan

Ser du att det finns en jargong som kränker, exkluderar eller begränsar vissa medarbetare eller klasskamrater? Ta upp det med en chef, lärare eller ett skyddsombud!

...i vardagen

När du hör något som skulle kunna uppfattas som kränkande – ställ en öppen fråga, typ ”Vad menar du nu?” eller ”Hur tänker du?”

...i tjänsten

I vissa yrkesroller till exempel inom hälso- och sjukvård, kan det finnas anledning att ställa frågor både till personer som kan misstänkas utsättas för våld eller utsätta andra för våld.