Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Lediga tomter

Sedan 1 januari 2021 sköter fastighetsmäklare annonsering och försäljning av kommunens småhustomter. Det innebär att kravet på att vara anmäld till tomtförmedlingen, för att ha möjlighet att köpa en småhustomt av kommunen, är avskaffad.

Förändring av tomtförmedlingen 2021

Från den 1 januari 2021 säljs kommunens småhustomter via annonsering och fastighetsmäklare.

Det tidigare kravet på att vara anmäld till tomtförmedlingen, för att ha möjlighet att köpa en småhustomt av kommunen, gäller inte längre.

I nuläget har Linköpings kommun inga tomter till försäljning via mäklare.

De tomter som lades ut till försäljning via tomtförmedlingen under 2020 i Nykil och Brokind, men som inte blev sålda, annonseras ut via kommunens webbplats. Läs mer under rubriken Intresseanmälan för köp av småhustomt.

Intresseanmälan för köp av småhustomt

Anmäl intresse för att köpa småhustomt i Nykil via formuläret Intresseanmälan - småhustomter i Linköpings kommun.

Samtliga 19 tomter i Brokind är sålda. Just nu finns inga tomter till salu i Brokind.

Observera att intresseanmälan endast kan lämnas via formuläret. Intresseanmälningar som lämnas in på annat sätt (e-post, telefon med mera) kommer inte att godkännas.

Vad händer efter intresseanmälan?

Om flera personer anmäler intresse för samma tomt är det den som först anmäler intresse som kommer att få erbjudande om att köpa den. Kommunen kommer då att skicka ut ett köpekontrakt. Köparen har sedan fyra veckor på sig att betala in handpenningen och underteckna köpekontraktet. Handpenningen är tio procent av köpeskillingen. Om detta inte sker kommer tomten att erbjudas till den som står näst på tur.

Det är tillåtet att anmäla intresse för flera tomter. Om du får erbjudande om att köpa ditt förstahandsalternativ (den tomt du först anmälde intresse för) kan du däremot inte stå kvar i kö för dina andra alternativ.

Om du blir erbjuden att köpa en tomt som inte var ditt förstahandsalternativ kan du välja att stå kvar som reserv på ditt förstahandsalternativ, för att eventuellt få erbjudande om köp om de som står före i kön väljer att inte gå vidare med köpet. Du kan också välja att gå vidare med det alternativ som du har fått erbjudande om. Om du väljer att gå vidare med det alternativ du har fått erbjudande om kan du inte stå kvar i kö för övriga alternativ.

Lägesuppdatering

Under februari skickade vi ut köpekontrakt för samtliga tomter i Nykil och Brokind till dem som anmälde intresse först för respektive tomt. De har fyra veckor på sig att betala in handpenning och skriva under köpekontrakt. Om det inte sker skickar vi ut köpekontrakt till den som står näst på tur.

När vi har tecknat köpekontrakt med en köpare för en tomt tar vi bort den från formuläret.

Villkor för köp av småhustomt

Observera att tomterna endast säljs till personer som själva avser att bygga hus på tomten och själva bo där. För att säkerställa detta kommer det i köpekontraktet att finnas en klausul som säger att köparen inte får överlåta (sälja, ge bort eller byta bort) fastigheten inom två år från tillträdesdagen, utan kommunens skriftliga medgivande.

Äkta makar och personer som sammanbor under äktenskapsliknande former får endast lämna in gemensam anmälan.

Vanliga frågor

Nedan har vi samlat vanliga frågor om tomtförmedlingen.

Kommunfullmäktige och samhällsbyggnadsnämnden anser att tomtförmedlingen i sin tidigare form har gett en missvisande förväntning på möjligheten att köpa småhustomter i Linköpings kommun. Politiker och tjänstepersoner inom Linköpings kommun vet att bara ett mindre antal småhustomter kommer komma ut för försäljning de kommande åren. Det beror på att kommunen befinner sig i en expansiv fas där vi blir fler Linköpingsbor.

Framöver kommer kommunen behöva använda all byggbar mark klokt, för att kunna möta de behov som den troliga befolkningsökningen kommer att innebära. Det innebär att kommunen kommer prioritera att planera för flerbostadshus framför småhus, eftersom det är en mer effektiv användning av mark.

Från och med januari 2021 säljs kommunens småhustomter via upphandlad fastighetsmäklare.

Om utannonserade småhustomter inte har blivit sålda av fastighetsmäklare efter sex månader tar kommunen över ansvaret för försäljningen. De aktuella småhustomterna kommer i dessa fall att annonseras ut här på kommunens webbplats och säljs till den som anmäler intresse först.

De tomter som tidigare var till salu via tomtförmedlingen i Nykil och Brokind, men som inte blivit sålda, annonseras nu ut här på kommunens webbplats.

Sedan 1 januari 2021 kan alla anmäla intresse för att köpa tomterna via ett formulär.

Om flera personer anmäler intresse för samma tomt kommer den att säljas till den som anmäler intresse först.

Är du intresserad av industritomter, mark eller lokaler för ditt företag?

Läs mer under Mark och lokaler.

Senast uppdaterad den 25 mars 2021