Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Lediga tomter

Från och med 1 januari 2020 går det inte att nyanmäla sig till tomtförmedlingen. Från 1 januari 2021 kommer försäljningen av kommunens småhustomter ske via annonsering och fastighetsmäklare. Det innebär att det nuvarande kravet på att vara anmäld till tomtförmedlingen, för att ha möjlighet att köpa en småhustomt av kommunen, försvinner.

Kvinna med husdrömmar

 

Förändring av tomtförmedlingen 2020 och 2021

Linköpings kommunfullmäktige har beslutat att tomtförmedlingen ska göras om efter en ny modell. Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft, men förändringen kommer att verkställas i enlighet med beslutet.

Från och med 1 januari 2020 går det inte att nyanmäla sig till tomtförmedlingen.

Från och med den 1 januari 2021 kommer försäljningen av kommunens småhustomter ske via annonsering och fastighetsmäklare. Det innebär att alla har samma möjlighet att köpa de småhustomter som kommunen lägger ut för försäljning.

Det nuvarande kravet på att vara anmäld till tomtförmedlingen, för att ha möjlighet att köpa en småhustomt av kommunen, försvinner alltså 1 januari 2021. Även kösystemet försvinner, där den person som har varit anmäld till tomtförmedlingen längst tid har förtur.

Vanliga frågor

Nedan har vi samlat vanliga frågor om tomtförmedlingen.

Nej, ingen återbetalning av avgifter kommer att göras. Den anmälningsavgift som anmälda till tomtförmedlingen betalat årligen har stått för kostnader för tomtförmedlingens personal och administration under respektive år. Det som de anmälda till tomtförmedlingen har betalat för har de fått, det vill säga erbjudanden om att köpa tomt i Linköpings kommun.

Ja, du behöver betala den årliga anmälningsavgiften på 300 kronor om du vill vara anmäld till tomtförmedlingen och få erbjudanden om lediga tomter i nya områden via e-post under 2020.

1 januari 2020 stängde nyanmälan till tomtförmedlingen. Under 2020 kommer kommunen att släppa cirka sex småhustomter i Nykil för försäljning via tomtförmedlingen. Dessutom finns det småhustomter kvar till försäljning i Brokind.

Kommunfullmäktige och Samhällsbyggnadsnämnden anser att tomtförmedlingen i sin nuvarande form har gett och kommer att ge en missvisande förväntning på möjligheten att köpa småhustomter i Linköpings kommun. Politiker och tjänstepersoner inom Linköpings kommun vet redan nu att bara ett mindre antal småhustomter kommer komma ut för försäljning de kommande åren. Det beror på att kommunen befinner sig i en expansiv fas där vi blir fler Linköpingsbor.

Framöver kommer kommunen behöva använda all byggbar mark klokt, för att kunna möta de behov som den troliga befolkningsökningen kommer att innebära. Det innebär att kommunen kommer prioritera att planera för flerbostadshus framför småhus, eftersom det är en mer effektiv användning av mark.

I nya tomtområden fördelas tomterna genom kötid. Det är anmälningsdatumet som styr fördelningen. Anmälningsdatumet räknas från den dagen du betalar in anmälningsavgiften till tomtförmedlingen.

Tomter som blir över lägger vi ut under aktuellt område som "Till salu".

Idag är det områden som Brokind och Nykil som är aktuella för småhusbebyggelse.

Ja, det är datumet då du betalade anmälningsavgiften som är ditt ködatum. Du får olika placeringar på olika områden du visar intresse för. Attraktiva områden kräver längre ködatum. Eftersom det är mycket luft i kundregistret så säger inte din köplats något om hur stora chanser du har för att bli erbjuden tomt i nya tomtområden. När vi går ut med ett nytt tomtområde och när vi fått in alla intresseanmälningar för just det specifika området. Det är då vi kan se vilken placering du hamnar på i det aktuella området.

Nej, du förlorar inte din plats i kundregistret om du tackar nej till en tomt. Du behåller ditt anmälningsdatum och kan tacka nej hur många gånger som helst.

Från och med januari 2021 kommer kommunens småhustomter säljas via upphandlad fastighetsmäklare. De tomter som inte blir sålda via fastighetsmäklaren säljs i ett andra skede i kommunens egen regi utifrån principen "först till kvarn".

Har du frågor om förändringen av tomtförmedlingen?

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Du får svar direkt på generella frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor. Du har även möjlighet att få veta status i vissa ärenden snabbare och enklare.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Postadress:
Linköping kommun
Ange gärna den verksamhet/förvaltning det gäller
581 81 Linköping

Förmedling av tomter - så går det till

När det tillkommer lediga tomter i nya områden får alla som är anmälda på tomtförmedlingen ett utskick om detta genom e-post. 

Om du är intresserad av tomt i det aktuella området som finns i tomtutskicket rangordnar du den eller de tomter du vill helst köpa och skickar intresseanmälan per e-post till oss, senast det datum som vi informerar om i det aktuella tomtutskicket. Vi sorterar alla intresseanmälningar efter anmälningsdatum och tomterna fördelas efter anmälningsdatum. Du får en bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan.

Är du intresserad av industritomter, mark eller lokaler för ditt företag?

Läs mer under Mark och lokaler.

Senast uppdaterad den 24 juni 2020