Arkiven i Stadsarkivet

Det mesta av Stadsarkivets material utgörs av kommunala handlingar från 1860-talets början och fram till idag. Det handlar om ca 5 000 hyllmeter handlingar av olika karaktär. Ingångarna till materialet är många och vi arbetar för att göra innehållet så åtkomligt som möjligt via exempelvis (olika) register och översikter.

Antalet arkivbildare är omkring 1200 st. En hel del är så kallade landskommuner som i omgångar införlivats i Linköpings kommun och finns nu i vårt arkiv. Det finns också mängder av beslutande kommunala organ, nämnder, kommittéer, skolarkiv m.m. Mer om det kan du läsa via länken De kommunala arkivens historia.

Via undermenyerna kan du ta del av några översikter och register som vi lagt ut. Här finns ett arkivbildarregister, där du kan se vilka arkivbildare som vi har hos oss. Här finns en information om våra så kallade arkivförteckningar som är den naturliga vägen för att hitta i arkiven hos respektive arkivbildare. Här finns också några olika register som vi lägger ut efterhand och som kan vara till hjälp för att få en överblick över vissa specifika arkiv.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 februari 2018

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.