Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Herbert Brunskog då och nu

Under sommaren 2017 fortsatte Stadsarkivet arbetet med att lyfta fram ritningar från Herbert Brunskogs tid som ansvarig för firman Brunskogs Arkitektkontor. Herbert flyttade till Linköping 1938 och gifte sig två år senare med Axels dotter Gunilla. När Axel dog 1946 tog Herbert över firman.
Denna gång valdes nio skisser eller ritningar över byggnader och sedan har platsen nuvarande utseende fotograferats.

Birgittaskolan

Den delen som bilden visar byggdes som skola i början av 1980-talet och ligger på fastigheten Elementet 3. Herbert Brunskog byggde då ihop Birgittaskolan med den äldre delen som Axel Brunskog renoverade på 1920-talet efter en brand på skolan, som då hette Linnéskolan. Fastigheten har byggts om i omgångar på 1980-, 1990- och 2000- talet. 1983 blev skolan ett Vårdgymnasium. Nu finns här Gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, SFI, Bibliotek, SYV och elevhälsa. Gymnasiet har en inriktning mot vård, natur och samhällsorientering. 2017 är elevantalet omkring 2000 personer.

Hjulsbrohemmet

1966 startade planeringen för ett vårdhem för barn med psykiska och fysiska handikapp och kallades från början Vårgård. Vårdhemmet fick sitt nya namn Hjulsbrohemmet i samband med tomtbyte på grund av störning från den närliggande flygplatsen och placerades på Landeryd 6:5. Det dröjde dock till 1976 innan det blev färdigt så att de första barnen kunde flytta in.

Vårdhemmet beräknades från början för 42 barn i tre grupper. Förutsätt-ningarna förändrades från planeringen 1966 till färdigställandet 1976 med behovet av platser till 28 barn. Det var även ett specialistsjukhus för svårt handikappade barn. Det drevs av Östergötlands, Jönköpings och Kalmar läns landsting. Det upphörde som regionenhet 1982 och blev en resurs enbart för Östergötland. 1985 inleddes en succesiv omvandling från baranavårdhem till vårdhem för vuxna. I början av 1990-talet började anläggningen byggas om till gruppbostäder för äldreboende.  Numera har äldreboendet Landeryds Vårdbostäder sin verksamhet där i Aleris regi. 

Kanslihuset

Huset ritades i början av 1960-talet och var planerat som ett kanslihus och hälsovårdscentral åt landstinget på Dockan 5. I källaren fanns bland annat arkivverksamhet, förrådsutrymme och ett klubbrum för personalen. På entréplan huserade revisionsavdelningen och telefonväxeln. Det fanns även en lägenhet på 3 rum och kök för vaktmästaren och tre övernattningsrum i byggnaden. I övrigt planerades en hel del kontorsutrymmen i fastigheten. Folktandvården flyttade in i huset 1964-1965. Andra verksamheter i huset under åren är kvinnohälsan, kanslilokaler och hälsovårdscentral. Landstingets ledningsfunktion fanns även i huset. Numera är det Region Östergötland som ansvarar för verksamheten.

Linköpings golfklubbs klubbhus

1945 grundades Linköpings golfklubb och arbetet med att bygga en golfbana. 1949 var de första nio hålen klara och kunde invigas av Prins Bertil. Det dröjde 7 år tills alla 18 hålen var klara.

Förslag till klubbhus ritades 1959-1960 och huset stod klart 1961.

När klubbens grundare första gången såg området där golfbanan ligger idag, såg de bara kohagar och kärr. De kunde säkert inte föreställa sig att området skulle omringas av vägar, universitet och high tech-företag. Under våren 2017 debatterades det flitigt om golfbanan med sitt attraktiva läge skulle få ge plats för bostäder.

Ullastrumpan

1950 ritade arkitekt Ekenger en fabriksbyggnad i kvarteret Agraffen 1. Det var

fabrikör Ullholm som startade strumptillverkning av nylonstrumpan ”Ullastrumpan” i lokalen. I början av 1970-talet lades all textiltillverkning ner i Linköping och Ullastrumpan var den sista.

Istället övertog matvaruaffären Priso lokalerna. I källaren erbjöd Bonus lågprisvaror av kläder m.m.

2007 köpte HSB tomten, för framtida husbygge. Men det var inte förrän sommaren 2016 som Priso flyttade sin verksamhet till ett nybyggt hus i grannkvarteret och huset revs. Det som minner om gamla tider är fabriksskorstenen som kommer få stå kvar. Det är nu Stångåstaden som har påbörjat ett arbete med att bygga 300 lägenheter på tomten.

Valla sjukhus

I början- och mitten av 1960-talet skedde en förändring av vården för äldre, med behov av långtidssjukvård. Stora brister hade sedan en tid uppmärksammats. Statsbidrag utgick därför till uppförande och drift av så kallade sjukhem.

I Linköping ritade Brunskogs arkitektbyrå 1964 denna fina perspektivritning på det tänkta sjukhemmet/sjukhuset i kvarteret Irrblosset i Valla. Valla sjukhus byggdes sedan upp i etapper under åren 1967-1971. I början av 1990-talet tog kommunen över verksamheten och landstinget drog sig tillbaka.

1997 köpte Skanska fastigheterna och totalrenoverade det gamla sjukhuset till studentlägenheter. Stångåstaden AB tog över och efter att området kompletterats med flera nya huskroppar blev Irrblosset det, efter Ryd, största studentområdet i staden. På den nutida bilden är området delvis inhägnat för renovering av utemiljön. I byggnaden längst till höger finns en knytning till det gamla Valla sjukhus. Där ligger nämligen Attendos äldreboende; Valla Park.

Villa Brunskog

1954 ansökte AB Svenska Järnvägsverkstäderna (ASJ) om att få uppföra ett flerbostadshus på Lantmätaren 2, Bäckgatan i Ramshäll. ASJ var ett av Linköpings större företag på den tiden och tillverkade bland annat järnvägsvagnar, lok och spårvagnar. Brunskogs arkitektbyrå ritade huset.

Byggnaden uppfördes i sten med två våningar som låg i suterräng ned mot Tinnerbäcken. Huset inrymde två lägenheter med tre rum och kök och två lägenheter med fyra rum och kök. Dessutom ritades en skyddsrumsanordning in. Detta var ju trots allt under Kalla kriget.

Huset står fortfarande kvar och lägenhetsindelningen är densamma nu som då. Byggnaden som för 70 år sedan låg i utkanten av staden Linköping har numera ett mycket attraktivt läge nära stadskärnan.

Villa Flodgren

Denna flotta villa uppfördes på fastigheten Lansiären 1 redan 1917, i det område som då kallades Berga hage, numera Ramshäll. Så småningom blev den bostad för överläkare Eric Flodgren, som när han tog över huset i slutet av 1950-talet, lät bygga till och renovera om villan.

Det är här Brunskogs arkitektbyrå kommer in. Förutom ett insprängt garage i nedkanten av tomten gjordes en omfattande inre renovering. Dessutom byggdes huset till med en länga på husets norra sida, entrésidan.

Denna del kom att tjäna som läkarmottagning för den senare innehavaren, skolläkare Sievert. Idag tjänar byggnaden som vanlig privatbostad, men huset innehåller många fina detaljer från renoveringen och det är lätt att se spåren av den läkarmottagning som många linköpingsbor ännu minns. 

Åleryds särskola

Skolan invigdes 1959 och var från början en landstingsledd särskola för vård av psykiskt handikappade barn och ungdomar. 1984 byggdes den om till äldreboende, som även den drevs av landstinget. 1992 kom den s.k. Ädel-reformen och kommunen tog över ansvaret för driften och kom även att bygga till lokalerna några år senare.

På bilden syns gymnastiksalen, idag kallad samlingssalen. Den används för gymnastik men även för framträdanden av olika slag t.ex. musik för de boende.

 

Senast uppdaterad den 8 maj 2020