Register

För en del arkivbestånd har vi utarbetat olika slags register. Vår målsättning är att efterhand publicera sådana register via den här sidan.

De första registren som vi publicerar är ett byggnadsritningsregister och två skyltregister. Registren ger en möjlighet att få en överblick över vad vi har för byggnadsritningar och affärsskyltar i våra samlingar. Handlingarna har inkommit i samband med byggnadslovs- och skyltlovsärenden. Lovhandlingarna förvaras separat i de fall de finns bevarade. Den viktigaste sökordningen är på fastighetsbeteckning. Före 1930 var staden indelad i fyra kvarter, men efter det kom man att namnge t.ex. alla hus inom kvartetet S:t Per med namn som börjar på A.

På Stadsarkivet finns information om byggnader i staden Linköping från och med 1875. I de så kallade landskommunerna kan uppgifter finnas från och med mitten av 1900-talet. Där inte Stadsarkivet har uppgifter kan man vända sig till Östergötlands museum.


Mer finns att läsa i Stadens fastighetsindelning före 1930.

  1. Öppna önskad pdf-fil.
  2. Gå in under Redigera och Sök (enkel). I övre högra hörnet kommer en sökruta upp där du kan skriva in ditt sökord. Kolumnerna är uppdelade i fastighetsbeteckning, upphovsmannen (skyltfirman eller firman som beställt), interna noteringar och beslutsdatum på tillstånd.
  3. Tryck enter
  4. Sökträffar markeras med blått i texten.

Kvarteret Elektriciteten. Bild: Linköpings stadsarkiv.

 

En del av byggnadsritningarna i innerstaden är fotograferade och finns utlagda på Lokalhistoria och äldre samlingar i digitala bilder, under beteckningen "Tomtkartor och byggnadsritningar". De byggnader som finns med har en fastighetsbeteckning som börjar på A, B, D eller E. Alla byggnader finns tyvärr inte tillgängliga i bild.

Lokalhistoria och äldre samlingar i digitala bilder (länken fungerar inte - då sidan är under omkonstruktion)

 


Skiss till skylt för Henric Carlsons bokhandel. Bild: Göran Billeson.

 

 


Skiss på skylt till bussterminal. Bild: Linköpings stadsarkiv.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 oktober 2018