Arbete och styrning

Arbetet med att införa digital arkivering sker i samverkan mellan flera parter i kommunen; Övergången sker stegvis och urval och takt i övergången bestäms via en referensgrupp där verksamheterna är representerade liksom representanter för systemstyrningen i kommunen via PM3. Stadsarkivet ingår som en viktig del.

Stadsarkivets roll:
Administrerar och utvecklar långtidsarkivet. Stöttar verksamheten i förarbete och under leveransprojekt. Driver i samverkan med LK-data den förvaltningsgrupp som praktiskt arbetar med att skapa förutsättningar för ett effektivt e-arkivsinförande.

Verksamhetens roll:
Anvarar för informationen i verksamheterna och att den förbereds och levereras till långtidsarkivet.

Referensgruppens roll:
Styr- och samordnar en stegvis övergång till digital arkivering. Ansvarar för den leveransplan som tas fram gemensamt.

Referensgruppens sammansättning:
Maria Kreese, biträdande förvaltningschef Kommunledningsförvaltningen 
Agneta Bergquist, adm. chef Miljö-och samhällsbyggnasförvaltningen
Christer Qvist, adm. chef Socialförvaltningen
Maria Börjesson Lakatos, adm. chef Utbildningsförvaltningen
Lena Fristedt, adm. chef Kommunledningsförvaltningen
Krister Siggesjö, affärsområdeschef LK-data
Urban Nilsson, förvaltningsledare PM3
Naris Radetinac, förvaltningsledare IT PM3
Henrik Ottosson, verksamhetsutvecklare administration

samt Dan Malmsten, Sami Arvola och Maria Dalbark från e-arkivets förvaltningsgrupp.

E-arkivet är också ett av många system som ingår i Förvaltningsobjektet Administration, Kommunikation och Näringsliv.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 september 2018