Arbete och styrning

Arbetet med att införa digital arkivering sker i samverkan mellan flera parter i kommunen; Övergången sker stegvis och urval och takt i övergången bestäms via en referensgrupp där verksamheterna är representerade liksom representanter för systemstyrningen i kommunen via PM3. Stadsarkivet ingår som en viktig del.

Stadsarkivets roll:
Administrerar och utvecklar långtidsarkivet. Stöttar verksamheten i förarbete och under leveransprojekt. Driver i samverkan med LK-data den förvaltningsgrupp som praktiskt arbetar med att skapa förutsättningar för ett effektivt e-arkivsinförande.

Verksamhetens roll:
Anvarar för informationen i verksamheterna och att den förbereds och levereras till långtidsarkivet.

Referensgruppens roll:
Styr- och samordnar en stegvis övergång till digital arkivering. Ansvarar för den leveransplan som tas fram gemensamt.

Referensgruppens sammansättning:
Maria Kreese, biträdande förvaltningschef Kommunledningsförvaltningen 
Reidar Danielsson, t.f. adm. chef Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen
Christer Qvist, adm. chef Social- och omsorgsförvaltningen
Maria Esbjörnsson Lakatos, adm. chef Utbildningsförvaltningen
Lena Fristedt, adm. chef Kommunledningsförvaltningen
Urban Nilsson, förvaltningsledare PM3
Naris Radetinac, förvaltningsledare IT PM3
Henrik Ottosson, verksamhetsutvecklare administration
Andres Adelmann, verksamhetsutvecklare digitalisering
Gisela Fabschitz Buhre, arkivarie, Tekniska verken i Linköping AB
Åsa Narbrink, LeanLink

samt Dan Malmsten, Fadi El Belbol och Maria Dalbark från e-arkivets förvaltningsgrupp.

E-arkivet är också ett av många system som ingår i Förvaltningsobjektet Administration, Kommunikation och Näringsliv.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 december 2019