Vår verksamhet

I Linköping är kommunstyrelsen arkivmyndighet och Stadsarkivet fungerar som dess verkställighetsorgan och depå. Vår verksamhet styrs ytterst av arkivlagen och som rättesnöre finns även ett arkivreglemente för Linköpings kommun som regelbundet uppdateras (senast juli 2013).

Stadsarkivet har tre huvuduppgifter:
- verka för god arkivvård(tillsyn)
- bevara och vårda, samt
- tillgängliggöra arkiv

Mer om vad de olika uppgifterna innebär kan du läsa i dokumentet "Tre huvuduppgifter". Utifrån grunduppdragen och de problemställningar som är aktuella formas en verksamhetsplan som styr verksamheten årsvis och som utvärderas och bildar bas för nästkommande års inriktning i arbetet (se verksamhetsplan och verksamhetsberättelse).

Just nu ligger mycket fokus på att öka tillgängligheten till våra arkiv, bland annat genom digitalisering av arkivförteckningarna. Vi är också delaktiga i kommunens e-arkivsarbete med en stegvis övergång till ett digitalt system för bevarande. Mycket internt utvecklingsarbete handlar också om att skapa en effektiv arbetsplats som är med och formar Linköpings kommun framåt med hjälp av vår historia. Målet är också att Stadsarkivet ska vara en trivsam plats att jobba på och en öppen institution som alla intresserade kan vända sig till och få ett professionellt mottagande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 februari 2019