Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Suzuki

Suzukimetoden, även kallad modersmålsmetoden, bedrivs över hela världen och innebär att barnet lyssnar, härmar och spelar. Samspelet mellan förälder, elev och lärare är viktigt. Därför inleds undervisningen med en föräldrakurs där de vuxna lär sig grunderna på instrumentet så att de på bästa sätt kan hjälpa barnen med övningen hemma.

 

Repertoaren lärs in på gehör. När barnet är symbolmoget tillkommer notläsning. Undervisningen består av en individuell- och en grupplektion i veckan. Där deltar både barn och förälder. Instrument- och stråkhållning lärs ut på ett lekfullt sätt med sånger och rytmer. På grupplektionen får barnet redan från början chansen att spela tillsammans med andra och inför publik.

Linköpings Kulturskola erbjuder undervisning i fiol, altfiol och cello, från fyra års ålder. Se detta inlärningssätt som något du och ditt barn gör tillsammans, och upptäck vilken glädje det medför!

Våra lärare

 

  • Christer Samuelsson
  • Linnea Ekdahl
  • Martina Lertséus
  • Stina Ekdahl
  • Sara Elofsson

Avgifter 

För elever som deltar i Kulturskolans undervisning är orkester/kör/ensemble avgiftsfritt.

Avgifterna är fastställda av Kultur- och fritidsnämnden och gäller från 1 januari 2020. 

Avgift per termin 
Bild och form 650:-
Teater 650:-
Dans 550:-
Musiklek, instrumentlekar 460:-
Instrument och sång 850:-
Instrumenthyra 460:-
Förberedelse för högre musikstudier,
tilläggsavgift
460:-
Teori 460:-

 

Syskonrabatt: 
Barn 1 (äldsta barnet i familjen) full taxa
Barn 2 25% rabatt på en kurs
Barn 3, 4 osv 50% rabatt på en kurs

Senast uppdaterad den 7 februari 2019