Suzuki

Suzukimetoden, även kallad modersmålsmetoden, bedrivs över hela världen och innebär att barnet lyssnar, härmar och spelar. Samspelet mellan förälder, elev och lärare är viktigt. Därför inleds undervisningen med en föräldrakurs där de vuxna lär sig grunderna på instrumentet så att de på bästa sätt kan hjälpa barnen med övningen hemma.

 

Repertoaren lärs in på gehör. När barnet är symbolmoget tillkommer notläsning. Undervisningen består av en individuell- och en grupplektion i veckan. Där deltar både barn och förälder. Instrument- och stråkhållning lärs ut på ett lekfullt sätt med sånger och rytmer. På grupplektionen får barnet redan från början chansen att spela tillsammans med andra och inför publik.

Linköpings Kulturskola erbjuder undervisning i fiol, altfiol och cello, från fyra års ålder. Se detta inlärningssätt som något du och ditt barn gör tillsammans, och upptäck vilken glädje det medför!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 november 2017