Suzuki

Suzukimetoden, även kallad modersmålsmetoden, bedrivs över hela världen och innebär att barnet lyssnar, härmar och spelar. Samspelet mellan förälder, elev och lärare är viktigt. Därför inleds undervisningen med en föräldrakurs där de vuxna lär sig grunderna på instrumentet så att de på bästa sätt kan hjälpa barnen med övningen hemma.

 

Repertoaren lärs in på gehör. När barnet är symbolmoget tillkommer notläsning. Undervisningen består av en individuell- och en grupplektion i veckan. Där deltar både barn och förälder. Instrument- och stråkhållning lärs ut på ett lekfullt sätt med sånger och rytmer. På grupplektionen får barnet redan från början chansen att spela tillsammans med andra och inför publik.

Linköpings Kulturskola erbjuder undervisning i fiol, altfiol och cello, från fyra års ålder. Se detta inlärningssätt som något du och ditt barn gör tillsammans, och upptäck vilken glädje det medför!

Våra lärare

  • Anna Vårdstedt
  • Christer Samuelsson
  • Linnea Ekdahl
  • Martina Lertséus
  • Stina Ekdahl

Avgifter 

För elever som deltar i Kulturskolans undervisning är orkester/kör/ensemble avgiftsfritt.

Avgifterna är fastställda av Kultur- och fritidsnämnden och gäller från 1 januari 2020. 

Avgift per termin 
Bild och form 650:-
Teater 650:-
Dans 550:-
Musiklek, instrumentlekar 460:-
Instrument och sång 850:-
Instrumenthyra 460:-
Förberedelse för högre musikstudier,
tilläggsavgift
460:-
Teori 460:-

 

Syskonrabatt: 
Barn 1 (äldsta barnet i familjen) full taxa
Barn 2 betalar 75%
Barn 3, 4 osv betalar 50%

Hel avgift debiteras från och med tredje lektionen när du börjar som ny elev vid Kulturskolan. Halv avgift debiteras om elev erbjuds plats efter 1 november, respektive 1 april.

Vill du säga upp din plats?

Vill du säga upp din plats inför en ny termin skall det göras innan innevarande termins slut. Det gör man genom avanmälan på denna hemsida. Terminsavgift debiteras alltså så länge du är elev vid Kulturskolan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 februari 2019