Ungdomsarenor i Linköping

Verksamheten vänder sig i huvudsak till ungdomar i åldern 13-16 år.

.

 

För att delta i verksamheten löser man ett medlemskort på fritidsgården för 50 kr. Detta gäller på alla fritidsgårdar under läsåret.

Den öppna frivilliga mötesplatsen är den största och huvudsakliga verksamheten. Utifrån behov och efterfrågan skapas olika riktade verksamheter tillsammans med ungdomar.

Verksamheten samarbetar och samverkar med andra aktörer som möter denna åldersgrupp, som t.ex. skolor, råd & stöd och föreningsliv.

Alla barn och ungdomar ska kunna känna sig trygga i fritidsverksamheten 13-16 år. Diskriminering och alla andra former av kränkande behandling hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle och i verksamheter som genomsyras av att alla människor är lika mycket värda. Våra mötesplateser och aktiviteter är tobak-, alkohol- och drogfria. Verksamheten är HBT certifierad och arbetar ut efter ett normkritiskt förhållningssätt. Läs mer på länkarna

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juni 2019