Hoppa till huvudinnehåll

Fritidsgård Skäggetorp

Skäggetorpsgården ligger i hjärtat av Skäggetorpskolan.
Verksamheten erbjuder kvällsverksamhet för ungdomar 13-16 år.

Verksamheten bygger på idéer och tankar från besökarna hur dem vill utforma sin fritid. Med ungdomarna i fokus har det skapats en fritidsmiljö där mötet mellan människor är det centrala.

Öppettider undgdomsverkamheten 13-16 år:
Måndag-Tisdag 17.00-23.00
Onsdag 17.30-21.00 Diva
Torsdagar Stängt
Fredagar 17.30-23.00
Lördag-Söndag Stängt

Fritidsverksamheten för ungdomar 13-16 år

Skäggetorps Fritidsgård erbjuder ett brett utbud av verksamhet för ungdomar i högstadieåldern. Verksamheten möter olika intressen och behov samt ungdomarna deltar själva i planering och genomförande av olika arrangemang och verksamheter.

Café – alla dagar i veckan har caféet öppet ca 07:50 – 15.00 samt öppettiderna kvällstid. Där finner en mackor, dricka och kaffe mm.

Allrum och ett pingisrum. Vi har också tillgång till skolans övriga lokaler såsom aula och gymnastiksal.

Fritidsråd – fungerar som ett elevråd på en skola men hanterar frågor som rör ungdomarnas fritid. Fritidsrådet anordnar under året olika evenemang för andra ungdomar så som fester och resor. Det tillsätts varje nytt läsår ett nytt fritidsråd. Vill du vara med i fritidsrådet söker du till platsen genom fritidspersonalen.

I anslutning till gården finns Allaktivitetspark, utepingis och fotbollsplaner.

Det anordnas även resor och större arrangemang under lov och storhelger för att skapa en tryggare miljö.

Vi samarbetar med polisen, fältsekreterare och olika föreningar i området, det är en viktig del i verksamheten för att bemöta ungdomarnas behov.

 

 

Ungdomsarenor i Linköping

För mer information om förhållningsregler, likabehandlingsplan och verksamhetsuppdrag besök ungdomsarenornas sida.

Rastöppet

Frukost – varje morgon serverar vi frukost till eleverna på Skäggetorpskolan. Den kostar 5 kr och serveras innan skoldagen börjar. Caféet är öppet ca 07:50 – 14.30. Där finner en mackor, dricka och kaffe mm. Flera gånger i veckan finns det möjlighet för eleverna att delta i fysiska aktiviteter under raster. Oasen en plats på skolan där en kan komma undan korridorernas höga tempo. Slappna av i en lugn miljö mellan lektioner.

Fritidsgård Skäggetorp

Verksamhetschef: Ewa Höglind 013-20 74 59, Steffan Kapellner 013-20 57 61  

Till e-postformulär för Fritidsgård Skäggetorp

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 71 80

Besöksadress: Skäggetorpsskolan (se karta)

Besöksadress : Skäggetorpsskolan

Postadress: 581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/ungskaggetorp https://www.linkoping.se/ungskaggetorp

Senast uppdaterad den 17 september 2019