Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fritidsgård Sturefors

Stureforsgården ligger i anslutning till Vist Skola. Verksamheten delar lokaler med 10 – 12 årsverksamheten, ”Rockan” och erbjuder kvällsverksamhet för ungdomar 13-18 år fredagar 18.00–22.30.

Fritidsverksamheten för ungdomar 13-18 år

Stureforsgården erbjuder kvällsverksamhet för ungdomar13-18 år fredagar 18.00–22.30. Verksamheten möter olika intressen och behov samt ungdomarna deltar själva i planering och genomförande av olika arrangemang och verksamheter. Andra dagar är besökarna hjärtligt välkomna till systergården Ekholmsgården.

häng i vårt café spela biljard, bordtennis och mycket annat.

Du har möjlighet själv påverka vad som händer på gården genom att delta i våra ”Husmöten” som hålls ca 1 gång/månad. Här informerar vi även om aktiviteter på de olika fritidsgårdarna i kommunen och här kan du även komma med önskemål om inköp till verksamheten och café.

Vi har tillgång till hallen i Vist Skola mellan kl. 19.00–20.00

Ungdomsarenor i Linköping

För mer information om förhållningsregler, likabehandlingsplan och verksamhetsuppdrag besök ungdomsarenornas sida.

Fritidsgård Sturefors

Verksamhetschef: Steffan Kapellner 013-20 57 61  

Till e-postformulär för Fritidsgård Sturefors

E-post: kulturscener.ungdom@linkoping.se

Telefon: 013-20 55 18

Besöksadress: Näckrosvägen 4 (Vist skola) (se karta)

Postadress: 581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/ungsturefors https://www.linkoping.se/ungsturefors

Senast uppdaterad den 23 oktober 2019