Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bibliotekskort, lånetid, regler och avgifter

Skaffa ett bibliotekskort! Det är gratis att låna!

Du kan använda ditt lånekort på alla våra bibliotek i Östergötland samt Tranås som ingår i Götabiblioteken.

Götabiblioteken är ett samarbete mellan Regionbibliotek Östergötland, de tretton östgötakommunerna samt Tranås kommun. 

Med ett konto hos Götabiblioteken får du tillgång till cirka 1,5 miljoner böcker, ljudböcker, talböcker, e-medier, filmer, spel, tidningar och därtill flera databaser med miljontals musikfiler och tidningsartiklar. Med en enda gemensam katalog får alla mer av allt. Bara att reservera och hämta på sitt bibliotek!

Bibliotekskort på Götabiblioteken

Ansök om ett bibliotekskort på Götawebben. Under 30 dagar kan du reservera alla medier på vår hemsida och ladda ner två e-böcker. För att kunna göra detta måste du logga in med ditt personnummer och din PIN-kod. För att kunna utnyttja våra tjänster fullt ut krävs dock att du inom 30 dagar besöker något av biblioteken i Östergötland eller Tranås och hämtar ut ett bibliotekskort. Ta med legitimation!

Du kan använda personnummer (utan bindestreck) som bibliotekskortsnummer när du lånar i våra utlåningsautomater, bokar dator, grupprum samt när du loggar in på en publik dator. Anmäl förlorat bibliotekskort omedelbart för att förhindra att obehörig utnyttjar kortet. Anmäl snarast ändring av namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Skaffa bibliotekskort

Bibliotekskort för barn

Barn upp till 18 år skall ha målsmans underskrift för att få bibliotekskort och en PIN-kod.

Bibliotekskort för barn

Om du har glömt din PIN-kod eller vill ändra din kod, kan du göra det via Götabiblioteken.

Kontakta biblioteket om du behöver hjälp för att kunna välja ny PIN-kod.
E-post Linköpings stadsbibliotek
Telefon: 013-20 66 01

OBS! Maxgränsen för antalet omlån är just nu tre omlånsperioder.

Om det du söker är utlånat på ditt bibliotek kan du reservera via Götabiblioteken, det är gratis. Vill du låna om det du har hemma? De flesta medier kan du låna om två gånger - med några undantag.

Reservera 

Du kan reservera media som både står i hyllan och som är utlånat. Du får ett meddelande när din reservation finns att hämta på ditt bibliotek. Det är gratis, men du får reservera max 10 titlar. För att kunna reservera måste du logga in på Götabiblioteken.

Låna om

Varje lån får förnyas två gånger men det fungerar inte om någon annan har beställt mediet. För att kunna låna om måste du logga in på Götabiblioteken.

Reservera och låna om

Lånetid

Lånetiden är vanligtvis 28 dagar (vissa medier undantas, se nedan). Om mediet är reserverat förkortas lånetiden.

  • Spelfilm - 7 dagar samt 15-årsgräns
  • Tv-spel - 28 dagar samt 15-årsgräns, max 4 spel per konto
  • 7-dagarslån - 7 dagar, ej omlån, går ej att reservera
  • Årets tidskrifter - 14 dagar
  • Äldre tidskrifter - 28 dagar

Den vanliga lånetiden för böcker är 4 veckor. Ibland kan det hända att det är många som vill låna samma bok, då är lånetiden 14 dagar.

Du får ett kvitto där det står vad du lånat och när det ska lämnas tillbaka. Har lånetiden gått ut skickar vi dig en påminnelse via SMS eller e-post.

Det går bra att återlämna på alla folkbibliotek i Östergötland samt Tranås bibliotek.

Du hittar öppettider till alla bibliotek på Götawebben, under "Våra bibliotek".

Det är gratis att låna på biblioteket. För att låna film och tv-spel måste du vara 15 år eller äldre.

 

OBS! Från den 1 april 2020 tar vi tillfälligt bort våra förseningsavgifter.

Det är gratis att låna på biblioteket, men om du lämnar tillbaka för sent får du betala en förseningsavgift. Du får betala en avgift från första dagen efter återlämningsdatum. Undantag för barn upp till 18 år och för barnmedier. Om du inte lämnar tillbaka i tid får du en påminnelse. Efter andra påminnelsen eller skuld på 150 kr. spärras kortet.

Förseningsavgift

Per bok och påbörjad vecka: 5 kr
Film och tv-spel per titel och dag: 5 kr

Högsta avgift per återlämningstillfälle

Enstaka försenad bok/medie: 100 kr
Enstaka försenad film: 40 kr
Flera försenade böcker/medier: 250 kr

Ersättning för material

Förlorat lånekort: 10 kr (kostnadsfritt för barn)
Vuxenbok: 300 kr
Barnbok: 100 kr
Pocketbok: 100 kr
Ljudbok, vuxen: 300 kr
Ljudbok, barn: 100 kr
Musik-cd: 150 kr
Cd-häfte: 30 kr
Cd-omslag: 10 kr
Tidskrift per nr: 50 kr
Tidskrift hel årgång: prenumerationspris
Dvd-film: 400 kr eller återanskaffningspris
Tv-spel: 400 kr eller återanskaffningspris
Språkkurs: återanskaffningspris
Dyra eller svårersättliga media: återanskaffningspris

Ja. Du ansvarar själv för att ha koll på dina lånetider. Påminnelser och kravmeddelanden är en service från oss.

Bibliotekskortet är en värdehandling. Anmäl alltid borttappat kort! Du är ansvarig för allt som lånas på ditt kort.

Vid förlust, meddela oss på biblioteket så spärrar vi ditt kort. Du kan också spärra ditt kort på www.gotabiblioteken.se.

För stiftsbibliotekets samlingar gäller att böcker som är tryckta från och med år 1900 kan lånas hem, med personalens godkännande.

Handskrifter och annat ömtåligt material får bara läsas i specialläsesalen. Det är möjligt att fota materialet, efter samråd med personalen.

Stiftsbiblioteket

När du registrerar dig som låntagare på vår webbplats, hos ett kommunbibliotek i Östergötland eller Tranås godkänner du att vi sparar följande uppgifter om dig: Namn, adress, personnummer (eller motsvarande), telefonnummer och e-postadress.
Personuppgifterna uppdateras via Navet (Skatteverket), med undantag för e-post och telefonnummer.

Vi använder dina uppgifter för att kontakta dig om medier har blivit försenade, borttappade, eller om annan låntagare står i kö på mediet, samt för att identifiera att rätt person får rätt medier.

Information om återlämnade lån sparas i 21 dagar, för att kunna kontakta dig om till exempel material saknas.

Fram till 18 års ålder är vårdnadshavare ansvarig för sina barns lån och personuppgifter. Vid 18 års ålder är du själv ansvarig för dina lån, och du kontaktas av biblioteket för in- formation om hur vi sparar dina personuppgifter.

Du har rätt att bli borttagen ur vårt lånesystem, men då har du inte längre möjlighet att använda våra resurser.

Talbokslåntagare och boken kommer-låntagare har rätt att få uppgifter om sina lån sparade mot skriftligt avtal, kontakta ditt bibliotek.

Du har rätt att få utskrift av dina personuppgifter, samt eventuella aktuella lån och reservationer när som helst, (kostnadsfritt en gång per kalenderår). Kontakta ditt bibliotek. Du kan under dina sidor ändra information om dig som är felaktig. Om du inte använder dig av hemsidan kan du kontakta ditt bibliotek som hjälper dig ändra de uppgifterna.

När du varit inaktiv som låntagare mer än tre år tas du bort ur våra register automatiskt och material som är kopplat till ditt användarnamn anonymiseras.

Om du anmäler dig till en aktivitet kan biblioteket spara dina uppgifter under tiden aktiviteten planeras och genomförs, därefter tas uppgifterna bort.

Bilder, filmer och ljud upptagna för och publicerade av Götabiblioteken anses vara av allmänt intresse och om du upptäcker din medverkan och inte vill synas publikt ber vi dig kontakta ditt bibliotek som hjälper dig.

Bibliotekspersonal i Östergötlands kommuner samt Tranås har rätt att ta del av dina personuppgifter. All personal omfattas av sekretess.

På Götabibliotekens webbsida kan du läsa mer:
Personuppgifter, användarvillkor och cookies

Senast uppdaterad den 28 september 2020