Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Inköpsförslag och fjärrlån

Hittar du inte det du söker i vår katalog? Vi tar gärna emot inköpsförslag. Vi kan beställa böcker och tidskriftsartiklar från andra bibliotek, om materialet inte finns på något av Götabiblioteken. Detta kallas för fjärrlån.

Inköpsförslag

Om det är någon bok eller annan media som du tycker biblioteket bör köpa in får du gärna lämna inköpsförslag. 

Fjärrlån

Med fjärrlån menas att biblioteket lånar en bok från ett annat  bibliotek, som inte ingår i Götabiblioteken. Om boken finns på Götabiblioteken eller på universitetsbiblioteket så fjärrlånar vi inte in böcker från annat bibliotek i Sverige.

Som student vid Linköpings universitet vänder du dig till universitetsbiblioteket så hjälper dem dig med ditt fjärrlån. Fjärrlån för studenter är gratis.

Fjärrlån sker alltid på det utlånande bibliotekets villkor. Detta gäller lånetid, omlån med mera. För att fjärrlåna böcker behöver du ett lånekort på Götabiblioteken.

Undantag

 • Nyutkommen litteratur behandlas som inköpsförslag, inköp övervägs därför i första hand

Vad kan lånas in?

 • Material som kan lånas in är i första hand böcker, mikrofilmade dagstidningar och tidskriftsartiklar

Hur lång tid tar beställningen?

 • Normalt cirka 1-2 veckor förutsatt att det önskade materialet är tillgängligt
 • Om beställningen måste skickas vidare till flera bibliotek och eventuellt reserveras krävs längre tid
 • När det beställda materialet anländer, meddelar vi dig via sms, mejl eller post

Beställningsavgift

 • Fjärrlån (utanför Östergötlands län samt Tranås): Ingen avgift för lån inom Sverige
 • 20 kr per beställd titel i övriga Norden
 • Vid beställningar av dagstidnings- och tidskriftsartikel kan det medföra kostnad för kopia av artikeln
 • Fjärrlån av litteratur som inte finns på något bibliotek inom Norden förmedlas av Linköpings stadsbibliotek via Sveriges depåbibliotek och lånecentral i Umeå. Kostnad 220 kronor per titel

Beställ fjärrlån

 • Beställ fjärrlån via Götabiblioteken, använd formuläret eller besök ditt närmaste bibliotek
 • Ange författare, titel, upplaga, utgivningsår och eventuellt ISBN-nummer
 • Belägg gärna i databasen Libris, kopiera och klistra in posten i beställningsformuläret
 • E-postadress är obligatoriskt

Tidskrifter

 • Artiklar ur tidskrifter kan beställas som fjärrlån
 • Ange tidskriftens titel, årgång och nummer, sidor, samt artikelns författare och titel
 • Tidskrifter är i regel referensmaterial och hela årgångar lånas endast ut i särskilda fall från folkbiblioteken
 • Forskningsbiblioteken lånar inte ut tidskrifter. Vid kopiering av tidskriftsartiklar från forskningsbibliotek tillkommer extra avgifter

Omlån

 • Önskar du förlänga lånetiden kontaktar du biblioteket några dagar innan lånetiden går ut. Vi skickar då en förfrågan till långivande bibliotek. Får vi ett negativt svar, meddelar vi dig att boken måste återlämnas
 • Det nya lånetiden blir vanligtvis fyra veckor men vi ber dig alltid att kontrollera nytt återlämningsdatum. Detta datum kan du se när du loggar in på Götabiblioteket. Observera att det kan ta några dagar innan ett omlån bekräftas från långivande bibliotek

Information till studerande

 • Studenter vid Linköpings universitet ombedes göra sina fjärrlånebeställningar på Universitetsbiblioteket
 • Kurslitteratur för distansstuderande kan ofta beställas direkt från den studerandes universitets- eller högskolebibliotek. Hör efter med ditt universitet/högskola


Återlämning

 • Fjärrlånade böcker som du har lånat i Linköping bör återlämnas i Linköping

Stiftsbibliotekets samlingar

Böcker fram till år 1899 får inte lånas hem, men kan fjärrlånas som läsesalslån till andra bibliotek, som har rutiner för hantering av äldre material.

Senast uppdaterad den 8 mars 2018