Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Boka dator och läsapparat

Med ditt lånekortsnummer eller personnummer och PIN-kod kan du använda dator och läsapparat.

Boka dator och läsapparat 

Huvudbiblioteket

  • Datorer med internet
  • Datorer för släktforskning, innehåller bl.a. SVAR och Emiwebb
  • Läsapparater för mikrokort och mikrofilm

Närbibliotek

På närbiblioteken finns tillgång till datorer.

Bokningsregler

  • Du kan boka en dator direkt genom att logga in på en ledig dator på plats i biblioteket
  • Bokningsbara datorer: 60 min, 3 gånger per dag
  • Dropin-datorer: 30 min, 6 gånger per dag
  • Forskardatorer: 180 min per dag
  • Du måste logga in på datorn inom 10 min av bokad tid, annars bokas tiden av
  • Tänk på att våra datorer endast går att använda fram till fem minuter innan stängningsdags
  • Du får maximalt använda datorer sammanlagt under 180 min/dag

Senast uppdaterad den 19 oktober 2021