Hoppa till huvudinnehåll

Föreningsbidrag från äldrenämnden

Ideella föreningar som har medlemmar i Linköpings kommun kan söka föreningsbidrag. Äldrenämnden delar varje år ut föreningsbidrag till föreningar som har verksamhet inom nämndens ansvarsområde.

Syftet med föreningsbidrag

Syftet med föreningsbidrag är att:

 • främja demokrati, utveckling och ett brett socialt engagemang i Linköpings kommun (i enlighet med överenskommelse med idéburna sektorn 2012)
 • stimulera ideella föreningar att bedriva verksamhet för pensionärsföreningar eller föreningar som ordnar aktiviteter för personer över 65 år
 • motverka isolering för enskilda och grupper och främja allas delaktighet i samhället
 • ge förutsättningar för ett aktivt socialt liv, gemenskap och sociala kontakter genom att stödja hälsofrämjande insatser för att fysiskt, psykiskt och socialt höja välbefinnandet.

Tre former av föreningsbidrag kan sökas hos äldrenämnden

Grund- och medlemsbidrag

Vilka kan söka grund- och medlemsbidrag?

 • Föreningsbidrag beviljas till ideella föreningar. Ekonomiska föreningar beviljas inte bidrag.
 • Föreningen ska ha verksamhet i Linköpings kommun och rikta sig till personer som är 65 år eller äldre och bosatta i kommunen.

Ansökan om grund- och medlemsbidrag

 • Ansökan ska göras via ansökningsformulär för grund- och medlemsbidrag samt särskilt aktivitetsbidrag.
 • Sista ansökningsdag för att kunna få bidrag för det kommande året är 30 september.

Beslut om bidrag

 • Inför varje nytt år fattas beslut om grund- och medlemsbidrag i december månad.

Observera: Just nu pågår ett arbete med att göra om ansökningsprocessen för föreningsbidrag som söks från äldrenämnden. Vi kommer att uppdatera webbsidan med information inför kommande ansökningsperiod.

Aktivitetsbidrag

Vilka kan söka aktivitetsbidrag?

 • Föreningsbidrag beviljas till ideella föreningar. Ekonomiska föreningar beviljas inte bidrag.
 • Föreningen ska ha verksamhet i Linköpings kommun och rikta sig till personer som är 65 år eller äldre och bosatta i kommunen.

Ansökan om aktivitetsbidrag

 • Ansökan kan ske vid två tillfällen per år:
  • För aktiviteter januari-juni ska ansökan inkomma senast 31 oktober året före
  • För aktiviteter juli-december ska ansökan inkomma senast 30 april samma år.
  • Extra ansökningstillfällen kan förekomma och kommer i sådana fall att annonseras.

Beslut om bidrag

 • Tid för när beslut om aktivitetsbidrag för 2023 ska fattas kommer att läggas ut på denna sida.

Observera: Just nu pågår ett arbete med att göra om ansökningsprocessen för föreningsbidrag som söks från äldrenämnden. Vi kommer att uppdatera webbsidan med information inför kommande ansökningsperiod.

Särskilt aktivitetsbidrag

Vilka kan söka särskilt aktivitetsbidrag?

 • Särskilt aktivitetshetsbidrag kan sökas av lokal samorganisation som är paraplyorganisation för ett antal medlemsföreningar.
 • Samorganisationen ska bedriva verksamhet som stöd till medlemsföreningarna.

Ansökan om särskilt aktivitetsbidrag

 • Ansökan ska göras via ansökningsformulär för grund- och medlemsbidrag samt särskilt aktivitetsbidrag.
 • Sista ansökningsdag för att kunna få bidrag för det kommande året är 30 september.

Observera: Just nu pågår ett arbete med att göra om ansökningsprocessen för föreningsbidrag som söks från äldrenämnden. Vi kommer att uppdatera webbsidan med information inför kommande ansökningsperiod.

Beslut om bidrag

 • Inför varje nytt år fattas beslut om grund- och medlemsbidrag i december månad.

Välkommen på informationsmöte!

Vi har bjudit in föreningar till informationsmöte om ny hantering av föreningsbidrag som beviljas av Social- och omsorgsnämnden. Mötena äger rum på Föreningshuset Fontänen den 7 juni 2023 kl. 9.00 - 12.00 och den 8 juni 2023 kl. 13.00-16.00. För att delta behöver föreningen göra en anmälan till något av tillfällena. Anmälan ska göras senast den 5 juni. Om föreningen inte har fått en inbjudan går det bra att göra en amälan direkt på Fontänens webbplats.

Föreningshuset Fontänen

 

Ta med följande om ni planerar att ansöka om bidrag i höst

Planerar föreningen att ansöka om föreningsbidrag i höst ber vi er att ta med följande till informationsmötet så att vi på plats kan hjälpa er att lägga in uppgifterna i systemet:

 • föreningens stadgar
 • verksamhetsberättelse
 • ekonomisk berättelse/revisionsberättelse från föregående räkenskapsår
 • en bestyrkt handling som anger antalet betalande medlemmar bosatta eller skrivna inom kommunen. Om föreningens verksamhet riktar sig föreningar för personer över 65, ta istället med en bestyrkt handling som anger antalet betalande medlemmar över 65 år som är bosatta eller skrivna inom kommunen.

Vi vill helst att ni tar med digitala handlingar, på en laptop eller på ett USB-minne!

Social- och omsorgsförvaltningen

Social- och omsorgsförvaltningen arbetar på uppdrag av social- och omsorgsnämnden samt äldrenämnden.

Till e-postformulär för Social- och omsorgsförvaltningen

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 60 00

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Senast uppdaterad den 5 juni 2023