Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Föreningsbidrag från äldrenämnden

Ideella föreningar som har medlemmar i Linköpings kommun kan söka föreningsbidrag. Äldrenämnden delar varje år ut föreningsbidrag till föreningar som har verksamhet inom nämndens ansvarsområde.

Syftet med föreningsbidrag

Syftet med föreningsbidrag är att:

 • främja demokrati, utveckling och ett brett socialt engagemang i Linköpings kommun (i enlighet med överenskommelse med idéburna sektorn 2012)
 • stimulera ideella föreningar att bedriva verksamhet för pensionärsföreningar eller föreningar som ordnar aktiviteter för personer över 65 år
 • motverka isolering för enskilda och grupper och främja allas delaktighet i samhället
 • ge förutsättningar för ett aktivt socialt liv, gemenskap och sociala kontakter genom att stödja hälsofrämjande insatser för att fysiskt, psykiskt och socialt höja välbefinnandet.

Tre former av föreningsbidrag kan sökas hos äldrenämnden

Grund- och medlemsbidrag

Vilka kan söka grund- och medlemsbidrag?

 • Föreningsbidrag beviljas till ideella föreningar. Ekonomiska föreningar beviljas inte bidrag.
 • Föreningen ska ha verksamhet i Linköpings kommun och rikta sig till personer som är 65 år eller äldre och bosatta i kommunen.

Ansökan om grund- och medlemsbidrag

 • Ansökan ska göras via ansökningsformulär för grund- och medlemsbidrag samt särskilt aktivitetsbidrag.
 • Sista ansökningsdag för att kunna få bidrag för år 2022 är 30 september 2021.

Beslut om bidrag

 • Beslut om grund- och medlemsbidrag för 2022 tas i december 2021.

Aktivitetsbidrag

Vilka kan söka aktivitetsbidrag?

 • Föreningsbidrag beviljas till ideella föreningar. Ekonomiska föreningar beviljas inte bidrag.
 • Föreningen ska ha verksamhet i Linköpings kommun och rikta sig till personer som är 65 år eller äldre och bosatta i kommunen.

Ansökan om aktivitetsbidrag

 • Ansökan kan ske vid två tillfällen per år:
  • För aktiviteter januari-juni ska ansökan inkomma senast 31 oktober året före
  • För aktiviteter juli-december ska ansökan inkomma senast 30 april samma år.
  • Extra ansökningstillfällen kan förekomma och kommer i sådana fall att annonseras.

Beslut om bidrag

 • Beslut om aktivitetsbidrag för 2021 tas i juni 2021. Föreningar som har sökt aktivitetsbidrag kommer att kontaktas av Social- och omsorgsförvaltningen. 

Särskilt aktivitetsbidrag

Vilka kan söka särskilt aktivitetsbidrag?

 • Särskilt aktivitetshetsbidrag kan sökas av lokal samorganisation som är paraplyorganisation för ett antal medlemsföreningar.
 • Samorganisationen ska bedriva verksamhet som stöd till medlemsföreningarna.

Ansökan om särskilt aktivitetsbidrag

 • Ansökan ska göras via ansökningsformulär för grund- och medlemsbidrag samt särskilt aktivitetsbidrag.
 • Sista ansökningsdag för att kunna få bidrag för år 2022 är 30 september 2021.

Beslut om bidrag

 • Beslut om särskilt aktivitetsbidrag för 2022 tas i december 2021.
Social- och omsorgsförvaltningen

Social- och omsorgsförvaltningen arbetar på uppdrag av social- och omsorgsnämnden samt äldrenämnden. Förvaltningen arbetar också på uppdrag av arbetsmarknadsnämnden när det gäller ekonomiskt bistånd.

Till e-postformulär för Social- och omsorgsförvaltningen

E-post: socialomsorgsforvaltningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Senast uppdaterad den 21 juni 2021