Lokalbidrag

Från och med 1 januari 2019 införs ett nytt bidragssystem inom idrotts- och fritidsområdet. Lokalbidraget berörs av denna förändring, 2018 fungerar som ett övergångsår då vissa bidragsformer fasas ut och nya fasas in. Läs mer via länken nedan.

Vilka föreningar kan söka?

Endast föreningar som är registrerad som bidragsberättigad förening inom Linköpings kommun kan ansöka om bidrag. För att kunna bli det måste föreningen bedriva ungdomsfostrande arbete och vara uppbyggd enligt demokratiska principer.

Föreningen ska dessutom bland annat...

  • vara ansluten till en riksorganisation
  • ha minst 10 aktiva medlemmar i åldern 7 t o m 20 år
  • redovisa minst 20 bidragsberättigade sammankomster per år
  • ha skriftligt utformade stadgar, en styrelse och revisorer samt hålla årsmöten

En nybildad förening som vill kunna få bidrag måste således först se till att bli en bidragsberättigad förening. Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen (föreningsstöd) för ytterligare information. Din förening måste även ha ett organisationsnummer från skatteverket.

Läs bidragsreglerna för ytterligare information om vilka regler som gäller när du ska söka bidrag från kultur- och fritidsnämnden.

Ändamål

Bidrag avser att täcka organisationens lokalkostnader för ungdomsverksamhet i relation till medlemsantalet.

Villkor

  • Bidrag utgår till kostnad för expeditionslokal, klubblokal samt inom- och utomhusanläggning för vilken hyresavgift erlägges.
  • I de bidragsberättigade kostnaderna ingår hyra, städning, lyse och värme.
  • Bidrag utgår ej till hyra av lokal då entréavgift erlägges eller då driftbidrag erhålles för lokalen.
  • Lokalkostnaden ska alltid styrkas genom intyg från hyresvärd eller med kopior på hyresverifikationer.

Bidragsform

Bidrag utgår med 75 % av hyreskostnaden, dock högst 80 kronor per bidragsberättigande medlem (endast ungdomar bosatta eller skrivna i Linköpings kommun). Lokalbidrag kan utgå med högst 100 000 kronor per förening och år.

Ansökan - 1 april 2018

Ansökan om lokalbidrag avser kostnader som erlagts för föregående kalenderår, sker på särskild blankett och ska vara Linköpings kommun tillhanda senast den 1 april.

Ansökan skickas till:
Linköpings kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen, Föreningsstöd
Apotekaregatan 13 C
581 81 Linköping

Utbetalning

Utbetalning av bidrag beräknas ske under juni månad.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 juni 2018