Särskilda bidrag - Projektbidrag

Vilka föreningar kan söka?

Endast föreningar som är registrerad som bidragsberättigad förening inom Linköpings kommun kan ansöka om bidrag. För att kunna bli det måste föreningen bedriva ungdomsfostrande arbete och vara uppbyggd enligt demokratiska principer.

Föreningen ska dessutom bland annat...

  • vara ansluten till en riksorganisation
  • ha minst 10 aktiva medlemmar i åldern 7 t o m 20 år
  • redovisa minst 20 bidragsberättigade sammankomster per år
  • ha skriftligt utformade stadgar, en styrelse och revisorer samt hålla årsmöten

En nybildad förening som vill kunna få bidrag måste således först se till att bli en bidragsberättigad förening. Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen (föreningsstöd) för ytterligare information. Din förening måste även ha ett organisationsnummer från skatteverket.

Läs bidragsreglerna för ytterligare information om vilka regler som gäller när du ska söka bidrag från kultur- och fritidsnämnden.

Ändamål

Bidrag utgår till föreningarnas gruppverksamhet bland barn och ungdom i åldern 7 t o m 20 år.

Bidraget avser i första hand stödja:

  • "pröva på"-verksamheter
  • verksamheter för prioriterade grupper, t ex invandrarungdomar och handikappade ungdomar

OBS!
Projektbidrag beviljas inte till sådana verksamheter där annat kommunalt bidrag utgår.

Villkor

  • Förening ska i en egen gjord ansökan klart motivera behovet och ge noggrann specifikation av utgifter och inkomster.
  • Redovisning ska inlämnas efter projektets slut.
  • Endast ungdomar bosatta eller skrivna i Linköpings kommun är bidragsberättigade.

Bidragsform

Bidragets storlek fastställes på grundval av sökt bidrag och det kommunala anslagets möjligheter.

Ansökan

Ansökan ska vara Linköpings kommun tillhanda senast tre månader före genomförande. Det finns ingen fast ansökningsmall utan du skickar in en skriftlig ansökan där du beskriver arrangemanget/verksamheten. 

Ansökan skickas till:
Linköpings kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen, Föreningsstöd
Apotekaregatan 13 C
581 81 Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 november 2017