Särskilda bidrag - Skolturneringar

Vilka föreningar kan söka?

Endast föreningar som är registrerad som bidragsberättigad förening inom Linköpings kommun kan ansöka om bidrag. För att kunna bli det måste föreningen bedriva ungdomsfostrande arbete och vara uppbyggd enligt demokratiska principer.

Föreningen ska dessutom bland annat...

  • vara ansluten till en riksorganisation
  • ha minst 10 aktiva medlemmar i åldern 7 t o m 20 år
  • redovisa minst 20 bidragsberättigade sammankomster per år
  • ha skriftligt utformade stadgar, en styrelse och revisorer samt hålla årsmöten

En nybildad förening som vill kunna få bidrag måste således först se till att bli en bidragsberättigad förening. Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen (föreningsstöd) för ytterligare information. Din förening måste även ha ett organisationsnummer från skatteverket.

Läs bidragsreglerna för ytterligare information om vilka regler som gäller när du ska söka bidrag från kultur- och fritidsnämnden.

Villkor

  • Skolturneringen ska genomföras av bidragsberättigad förening.
  • Endast ungdomar bosatta eller skrivna i Linköpings kommun är bidragsberättigade.

Bidragsform

  • Bidrag utbetalas med 50 kronor per lag, dock max 5 000 kronor per år. Med lag avses idrott, där det inte är möjligt att tävla individuellt.
  • Bidrag utbetalas även med 5 kronor per deltagare, dock max 5 000 kronor.
  • Bidrag utbetalas för lokalkostnad.
  • Maxbelopp 50 000 kronor per förening och år.

Ansökan - snarast efter genomförandet

Ansökan som sker på särskild blankett ska vara Linköpingskommun tillhanda snarast efter turneringen genomförts.

Ansökan skickas till:
Linköpings kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen, Föreningsstöd
Apotekaregatan 13 C
581 81 Linköping

Utbetalning

Utbetalning av bidrag sker när ansökan med bestyrkta lokalkostnader inkommit till Linköpings kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 mars 2018