Sommaraktiviteter för barn & unga

Föreningar/organisationer och kommunala verksamheter kan ansökan om medel för sommarverksamhet fram till den 18 februari 2018.

Bidrag kan erhållas från två olika håll:

  • Statliga medel för sommarlovsaktiviteter
  • KE Westmans stiftelse

Statliga medel för sommarlovsaktiviteter

Kriterier för sommaraktiviteterna, de ska:

  • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna

KE Westmans stiftelse

Enligt stadgarna ska disponibel avkastning användas för att främja skollovskoloni- och lägerverksamhet för barn från före detta Linköpings stad. Med ”före detta Linköpings stad” menas det område som år 1970 utgjorde Linköpings stad.

Förfrågningar kan göras hos:

Kultur- och fritidskontoret

Skicka e-post till Kultur- och fritidskontoret

E-post: kulturochfritidsnamnden@linkoping.se

Telefon: 013-26 38 00

Besöksadress: Apotekaregatan 13C (se karta) Öppettider: Vardagar kl 7.45 - 16.00

Postadress: Apotekaregatan 13C

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 september 2018