Tävlingsarrangemangsbidrag

Vilka föreningar kan söka?

Endast föreningar som är registrerad som bidragsberättigad förening inom Linköpings kommun kan ansöka om bidrag. För att kunna bli det måste föreningen bedriva ungdomsfostrande arbete och vara uppbyggd enligt demokratiska principer.

Föreningen ska dessutom bland annat...

  • vara ansluten till en riksorganisation
  • ha minst 10 aktiva medlemmar i åldern 7 t o m 20 år
  • redovisa minst 20 bidragsberättigade sammankomster per år
  • ha skriftligt utformade stadgar, en styrelse och revisorer samt hålla årsmöten

En nybildad förening som vill kunna få bidrag måste således först se till att bli en bidragsberättigad förening. Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen (föreningsstöd) för ytterligare information. Din förening måste även ha ett organisationsnummer från skatteverket.

Läs bidragsreglerna för ytterligare information om vilka regler som gäller när du ska söka bidrag från kultur- och fritidsnämnden.

Ändamål

Bidrag kan utgå till tävlingsarrangemang på hög internationell eller nationell nivå t ex SM, riksmästerskap eller liknande arrangemang.

Villkor

  • Tävlingsarrangemanget ska vara godkänt på förbundsnivå.
  • Bidrag till tävlingsarrangemang kan endast sökas av bidragsberättigad ungdomsförening.
  • Sökande förening ska i ansökan presentera planerat arrangemang samt redovisa arrangemangets totala budget där speciellt lokalkostnad eller motsvarande för arrangemanget tydligt framgår.
  • Arrangemanget ska genomföras inom Linköpings kommun.

Bidragsform

Bidrag kan beviljas med samma belopp som lokalkostnaden eller motsvarande uppgår till, dock maximalt 50 000 kronor. Högsta bidrag per år till förening är 50 000 kr.

Ansökan - 3 mån innan

Ansökan sker på särskild blankett och bör vara Linköpings kommun tillhanda senast tre månader före arrangemangets genomförande.

Ansökan skickas till:
Linköpings kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen, Föreningsstöd
Apotekaregatan 13 C
581 81 Linköping

Utbetalning

Utbetalning av bidrag sker då föreningen efter arrangemangets genomförande skickat in utförlig redovisning över arrangemanget samt ekonomisk redovisning av den totala omslutningen till Kultur- och fritidsförvaltningen, Föreningsstöd.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 mars 2018