Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Tillfälligt bidrag år 2021 - Idrottsföreningar

Linköpings kommun har infört ett tillfälligt bidrag kopplat till den rådande coronasituationen.

Barn- och ungdomsföreningar inom idrotts- och fritidsområdet drabbas olika av den pågående pandemin. Alla föreningar påverkas, vissa i mindre utsträckning, andra lider av likviditetsbrist och akut ekonomiskt obestånd. 

Kommunen inför därför ett tillfälligt bidrag där bidragsberättigade föreningar kan ansöka om ersättning för extraordinära kostnader och inkomstbortfall som direkt kan kopplas till den pågående pandemin. 

Villkor

Beslutet grundar sig på särskild prövning av varje enskild ansökan och samtal med föreningen.

Ansökan 

Ansökningsprocessen startar genom att föreningen skickar in en grundläggande ansökan digitalt via kommunens e-tjänst Interbook Go. Kultur- och fritidsförvaltningen följer sedan upp ansökan och kontaktar föreningen för en vidare dialog. 

  • Beskrivning av extraordinära kostnader. 
  • Beskrivning av inkomstbortfall. 
  • Kostnader och inkomstbortfall i siffror.

Utbetalning 

Utbetalning sker så snart som möjligt.    

Kontaktperson

Per Arnöman

Sakkunnig idrottsfrågor Kultur- och fritidskontoret

Till e-postformulär för Per Arnöman

E-post: Per.Arnoman@linkoping.se

Senast uppdaterad den 12 februari 2021