Hoppa till huvudinnehåll

Tilldelning tillfälligt arbetsstipendium

29 enskilda kulturaktörer tilldelas arbetsstipendium

Foto: Matton

 

Linköpings kommun har genom Kultur och fritidsförvaltningen den 11 december 2020, fördelat höstens tillfälliga arbetsstipendium till enskilda kulturaktörer i Linköping, vars arbetssituation påtagligt påverkats av Coronapandemin.

Arbetsstipendiet har sökts av kulturverksamma enskilda aktörer inom flera kulturområden exempelvis inom dans, musik, bildkonst, teater, litteratur.

29 kulturaktörer har tilldelats arbetsstipendium. En beslutsgrupp bestående av ämnesexperter inom olika kulturområden från kultur och fritidsförvaltningen i Linköpings kommun samt från Region Östergötland har granskat, bedömt och utsett vilka sökande som blivit tilldelade ett stipendium.

  • 20 sökande har som beviljats ett stipendium på 60 000 kr

  • 9 sökande har beviljats ett stipendium på 30 000 kr 
     

Ytterligare information

Postadress: Apotekaregatan 13C

 

Kriterierna för ansökan

 

 

Senast uppdaterad den 1 mars 2021