Hoppa till huvudinnehåll

Tillfälligt stöd Arbetsstipendier

Arbetsstipendierna vänder sig till enskilda kulturaktörer i Linköping, vars arbetssituation påtagligt påverkats av Coronapandemin. Stipendiet söks direkt genom att kulturaktören skickar in en ansökan via Kultur- och fritidsförvaltningens mejlbrevlåda. Ansökningsperiod mellan 16/11-29/11 2020.

Vem kan få stipendium

Professionellt yrkesverksamma kulturaktörer inom alla konstområden (exempelvis scenkonst, musik, bild och form, litteratur) och scenarbetare (exempelvis ljudtekniker,  ljussättare) och som primärt arbetar på frilansbasis.

Den som söker ska vara folkbokförd i Linköping.

För vad kan man söka stipendiet

Arbetesstipendiet avser arbete i Linköping:

  • Egen konstnärlig praktik
  • Samarbeten och projekt inom det lokala konst- och kulturlivet i Linköping.

Vad prioriteras

  • Kulturaktörer vars arbetssituation påtagligt påverkas av coronapandemin och som har behov av ett arbetsstipendium för att kunna fortsätta sitt kulturella arbete.
  • Konstnärlig kvalitet och projekt inom olika konstformer och genrer.

Hur söker man

Skicka in CV samt ett personligt brev som innehåller nedan efterfrågad information:

  • Beskriv hur din verksamhet har påverkats av coronapandemin, konstnärligt och ekonomiskt.
  • Vilken typ av uppdrag eller inriktning du vill fokusera under det kommande halvåret.
  • Hur du har ställt om ditt arbete med anledning av coronapandemin.

Skickas till:

Skriv i ämnesraden : Arbetsstipendium

Filformat: word eller pdf

Skicka in senast: 29 november. Sent inkommen ansökan behandlas inte.

Beslut och utbetalning

Beslut fattas preliminärt i början av december.

Utbetalning av beviljat stöd sker inom kort efter beslut.

 

 

 

Senast uppdaterad den 1 mars 2021