Hoppa till huvudinnehåll

Tillfälligt stöd kulturföreningar & kulturella mötesplatser

Detta stöd går att ansöka om mellan den 16/11 och 29/11 2020.

Vem kan söka

 • Bidragsberättigade kulturföreningar
 • Föreningen ska ha sitt säte i Linköping.

För vad kan man söka

 • Anpassning eller omställning av organisationens kulturverksamhet, med sikte på långsiktig hållbarhet.
 • Samarbeten och projekt inom det lokala konst- och kulturlivet i Linköping

Vad ska redovisas i ansökan

 • Hur har coronapanedmin påverkat er verksamhet ur ett utförarperspektiv?
 • Hur har coronapandemin påverkat er verksamhet ekonomiskt? 
 • På vilket sätt skulle detta stöd öka möjligheterna i er verksamhet? 
 • På vilket sätt vill ni använda stödet anpassa och omställa  för att upp er  verksamhetuder? 

Vad prioriteras

Kulturföreningar av betydelse för den organisatoriska och konstnärliga infrastrukturen inom olika konstområden och som:

 • har förutsättningar att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet
 • är en resurs för publik och/eller kulturutövare i Linköping
 • har professionell och konstnärlig kvalitet

I bedömningen ingår även:

 • att den organisation som ansöker bedöms ha huvudansvar för verksamheten.
 • att organisationen på grund av coronapandemins effekter under 2020 har behov av stödet för att bedriva fortsatt verksamhet.
 • att organisationen vidtar rimliga åtgärder för att minska sina kostnader och aktivt tar till vara möjligheterna att söka andra former av stöd och kostnadslättnader på lokal, regional och nationell nivå.

Hur söker man

 Ansökan görs via Interbook Go. Ansökan inkommen efter den 29/11 2020 behandlas ej.

Villkor för ansökan och redovisning

 • Ansökan och redovisning ska göras genom kultur och fritidsförvaltningens e-tjänster och enligt givna anvisningar.
 • Den som får stöd ska hålla förvaltningen informerad om verksamheten.
 • Stöd som beviljats på grund av felaktiga eller vilseledande uppgifter i ansökan kan medföra skyldighet att återbetala stödet.
 • På begäran ska dokumentation, till exempel bokföring, kunna granskas av Linköpings kommun.

Stödet omfattar inte organisationer och verksamheter:

 • som har offentlig huvudman - kommunal, regional eller statlig
 • som har religiöst eller politiskt syfte
 • som syftar till utbildning eller forskning inom olika skolformer
 • som är i konkurs eller likvidation
 • som har förfallen skuld hos Skatteverket, Linköpings kommun eller Kronofogden
 • som är studieförbund 

Beslut och utbetalning

Beslut fattas preliminärt i början av december.

Utbetalning av beviljat stöd sker inom kort efter beslut.

Redovisning

Redovisning sker under 2021 i Interbook Go.

Senast uppdaterad den 1 mars 2021