Projektmedel till föreningar

Vilka föreningar kan söka?

Föreningar som planerar att genomföra integrationsinsatser i projektform för invandrare och flyktingar för att stödja den nya kommunmedborgarens etablering i samhälls- och arbetslivet. Insatserna ska rikta sig till invandrare och flyktingar som är folkbokförda i Linköpings kommun. Insatserna skall vara partipolitiskt och religiöst obundna.

Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd och öppet ta ställning för demokratin som samhällsform. Föreningen ska i sin verksamhet främja varje människas egenvärde oavsett etnisk tillhörighet, kön, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, religion eller livsåskådning, samt främja jämställdhet och inkludering.

Ansökan

Ansökan (blankett A + bilagor) för kommande kalenderår ska vara Utbildningskontoret tillhanda senast den 1:a november.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 september 2017