Lotteri

Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen. Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och tillförlitlig. För att få kunna anordna lotteri krävs tillstånd. Ska lotterna säljas inom Linköpings kommun ansöker du om tillstånd hos kommunen. Tänk på att göra ansökan i god tid före lotteriets start!

Ansökan

Blanketter för ansökan om, lotteriregistreringlotteritillstånd och lotteriredovisning hittar du nedan. Det framgår tydligt på blanketterna vilka övriga dokument som också måste skickas in för att din förening ska kunna få tillstånd att sälja lotter. Skriv ut och skicka alla ansökningshandlingar till "Medborgarkontor City". 

Avgifter

Avgifter i samband med lotteritillstånd är avsedda att täcka kommunens administrativa kostnader. From 1 januari 2012 gäller följande avgifter för tillstånd: 

Lotterier enligt § 16 lotterilagen (läs förklaringen i lotterilagen)

Insatsbelopp Avgift
1 - 5000 kr 350 kr
5 000 - 20 000 kr 500 kr
20 001 - 100 000 kr 1 000 kr
100 001 - 200 000 kr 2 000 kr
200 001- ... 3 000 kr

Lotterier enligt § 17 i lotterilagen (läs förklaringen i lotterilagen)

För ett 3-årigt lotteritillstånd tas en avgift ut på 1 000 kr.

Lotterikontrollant 

I samband med ett beslut om lotteritillstånd utser kommunen en lotterikontrollant som bland annat har en redovisningsskyldighet till Medborgarkontor City. Kommunen måste därför även ta ut en avgift för kontrollanten. Denna avgift är 4 % av lotteriets planerade insatsbelopp.

Ytterligare upplysningar

På Lotteriinspektionens webbplats hittar du information om lagar och föreskrifter för den som vill anordna lotteri.Medborgarkontor City kan lämna ytterligare information om lotteritillstånd.

Medborgarkontor City

Medborgarkontoret svarar på frågor om kommunens verksamheter och om övrig samhällsservice.

Skicka e-post till Medborgarkontor City

E-post: medborgarkontor.city@linkoping.se

Telefon: 013-20 66 70

Besöksadress: Östgötagatan 5 (se karta) Öppettider:
måndag-fredag 10.00-12.00 och 13.00-17.00
juni-augusti: måndag-fredag kl 10.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Östgötagatan 5

Postadress:
Linköpings kommun
Medborgarkontor city
Östgötagatan 5
581 81 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/medborgarkontor http://www.linkoping.se/medborgarkontor

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 mars 2017