Om att använda offentliga ytor i Linköping

Mark, gator och torg som är planlagda som offentliga ytor är avsedda för gemensamt behov och ska i regel vara tillgängliga för alla. Att till exempel genomföra demonstrationer, ha torghandel eller sätta upp informationsbord kan sägas begränsa allas rätt att nyttja offentliga ytor fritt och därför krävs tillstånd för sådana evenemang.

Rätten att nyttja offentliga platser är reglerad i ordningslagen (SFS 1993:1617) och tillstånd söks hos Polismyndigheten. Linköpings kommun har dock även ett ansvar att bedöma lämplighet för evenemanget. Denna bedömning gör kommunen med hänsyn till omgivningen och det allmännas intressen, stadsbild, eventuell störning med mera.

Med detta sagt vill kommunen framhålla att vi generellt är positivt inställda till evenemang och att kommunens invånare vill nyttja stadens gator och torg. Om kommunen av någon anledning anser ett evenemang är olämpligt på en viss plats/tid kan vi tillsammans med er hitta en annan plats och eller tid som passar. 

Du är även alltid välkommen att höra av dig kundtjänsten på Miljö och samhällsbyggnads kontoret för vägledning!

Kommunen rekommenderar även att du inleder planeringen med att ta kontakt med Linköping City Samverkan AB (för evenemang i staden) för att säkerställa att din förenings idé inte krockar med andras planer.

Övriga tillståndskrävande aktiviteter:

Det finns även andra saker som är förenat med regleringar av olika slag samt som ofta kräver tillstånd. Exempel är användning av fyrverkerier och pyroteknik, att släppa upp ballonger eller sk "Thailändska lyktor", servering och försäljning av alkohol, hantering av livsmedel, användning av brandfarliga varor (tex. gasol), stänga av eller leda om trafiken (tex. vid ett sportevenemang), eldning i tätbebyggt områden med mera.

Reglerna för dessa olika saker kan vara lite snåriga och tillstånd kan krävas från allt från räddningstjänst till transportstyrelsen! Hör av dig till kundtjänsten på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du är osäker så hjälper vi dig!

Länkar för vidare information:

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 mars 2017