Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Idrottspolitiskt program och handlingsplan för Aktiv hela livet

Det idrottspolitiska programmet är ett kommunövergripande styrdokument där samtliga nämnder, förvaltningar och bolag har ett ansvar att utifrån respektive ansvarsområden arbeta för att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet genom hela livet.

För att säkerställa det kommunövergripande ansvaret har en handlingsplan tagits fram genom dialogsamtal med flera aktörer.

Senast uppdaterad den 12 januari 2021