Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Allmänhetens åktider

Allmänhetens åkning är stängd för säsongen 2021.

Kommunens idrottsanläggningar, både inomhus och utomhus, är öppna för bokning från och med 1 maj 2021. Bokning görs via Interbook Go.  

Det är bokande kund som ansvarar för att Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskrifter följs. Det är viktigt att vi hjälps åt att begränsa smittspridningen.

Aktuella föreskrifter och allmänna råd
Folkhälsomyndighetens allmänna råd till enskilda och idrottsföreningar när det gäller idrottsaktiviteter upphörde 1 juli 2021. Pandemilagens särskilda begränsningar för gym, idrottsanläggningar och badhus, att varje besökare inom varje avgränsat utrymme ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan inomhus, upphör den 15 juli 2021.
 
Begränsningarna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar minskas successivt enligt regeringens plan för avveckling. 

Folkhälsomyndigheten har utfärdat särskilda råd för sommarens cuper och läger.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att minska smittspridningen gäller fortsatt.
 
Tänk på:
- Tvätta händerna ofta och använd handsprit
- Hosta och nys i armvecket
- Undvik att röra ögon, näsa och mun
- Stanna hemma när du har symptom

 

Allmänhetens åkning

Allmänhetens åkning är nu stängd för säsongen 2021.

Via Facebooksidan Underhåll av Linköpings arenor finns aktuell information om isovalen.

Ljungsbro isbana

Allmänhetens åkning är stängd.

Stångebroområdet

Allmänhetens åkning är stängd.

För övrig information ring 0730-85 86 64 (07:00 – 16:00).
För bokning av ishallar skicka mail till: istider.linkoping@gmail.com
Uppge hur många ni är, vilken tid och datum samt kontaktperson och telefonnummer.

All bokning av bandybanan sker via interbook (ibgo): https://ibgo.linkoping.se/.

 

Isovalen på Campus Valla 

Isovalen är stängd vintersäsongen 20/21. Orsaken är en kombination av milt väder och smittspridningen. Isovalen ska istället användas av föreningar som bedriver ungdomsidrott.

För mer information se kommunens information med anledning av coronaviruset och covid-19.

Det finns möjlighet att låna viss utrustning:

Isbanorna spolas på asfaltsytor och kommunen bedömer alltid utefter rådande väderlek och framtida väderlek nyttan med att spola isbanorna. Isbanorna som kommunen sköter spolas när en längre sammanhållen period med kyla mellan -5 och -10 grader föreligger så att tjäle bildas och isen inte riskerar att smälta undan.

Perioder med omväxlande töväder och kyla avvaktas spolning.  Vid långvariga snöfall med mycket nederbörd prioriteras alltid snöröjning av gata, busshållplatser och gång- cykelvägar och då avvaktas skottning och spolning av isbanor.

Senast uppdaterad den 7 maj 2021