Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Anläggningar och isbanor

Flera av kommunens anläggningar har tillfälligt stängt pga covid-19, se information nedan. Isovalen är stängd säsongen 2020/21.

Det finns fyra ishallar, en bandyplan och en isoval i Linköpings kommuns regi. Ishallarna används flitigt av föreningslivet. Kommunen har även ett antal isbanor som drivs av ideella föreningar.

Ljungsbro isbana har tak och tre väggar.

Adress: Hanorpsvägen, Ljungsbro.

Banan bokas via kommunens lokalbokningssystem, Interbook 

Skötselansvarig

Medley AB är ansvarig för anläggningens skötsel, telefon 013-20 68 25.

Stångebroområdet har tre ishallar där Saab Arena är kommunens största.

Bandybana

På Stångebro sportfält finns en konstfrusen bandybana. Anläggningen har belysning och läktare under tak. Bandybanan är öppen för allmänheten vissa tider, se PEMAS information nedan. Bandybanan bokas via Interbok-go: https://ibgo.linkoping.se/

Skötselansvarig

Pema Partner är ansvarig för anläggningens skötsel och uthyrning.

Kommunen har ett antal isbanor som spolas samt ett antal isbanor som drivs av ideella föreningar.

Isbanorna spolas på asfaltsytor och kommunen bedömer alltid utefter rådande väderlek och framtida väderlek nyttan med att spola isbanorna. Isbanorna som kommunen sköter spolas när en längre sammanhållen period med kyla mellan -5 och -10 grader föreligger så att tjäle bildas och isen inte riskerar att smälta undan.

Perioder med omväxlande töväder och kyla avvaktas spolning.  Vid långvariga snöfall med mycket nederbörd prioriteras alltid snöröjning av gata, busshållplatser och gång- cykelvägar och då avvaktas skottning och spolning av isbanor.

Isovalen är stängd säsongen 2020/21. Isovalen är en 400 meters konstfrusen isbana som ligger i anslutning till universitetsområdet och Valla fritidsområde. Isovalen öppnas oftast för åkning runt andra advent.

Skötselansvarig

Idrott & Service är ansvarig för anläggningens skötsel. Telefon till vaktmästare: 013-20 71 61.

Senast uppdaterad den 15 februari 2021