Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Friidrott vid Campus Valla

Linköpings huvudarena för friidrott ligger i direkt anslutning till universitetet och kommunens friidrottshall vid Campus Valla.

Kommunens idrottsanläggningar, är från och med 1 maj bokningsbara. Detta gäller både inom- och utomhusanläggningar. Bokning görs via Interbook Go.

Det är bokande kund som ansvarar för att Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskrifter följs. Smittspridningen i Sverige befinner sig fortsatt på en hög nivå och läget i sjukvården är allvarligt. Därför är det extra viktigt att vi hjälps åt att följa reglerna så att smittspridningen begränsas.

Sammanfattning av gällande allmänna råd och föreskrifter
- Folkhälsomyndighetens allmänna råd tillåter smittsäker träning för alla, om möjligt utomhus. 
 
- Folkhälsomyndighetens föreskrift (pandemilagen) anger att att varje besökare inom varje avgränsat utrymme ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan inomhus.

Öppna bokningsbara idrottsanläggningar/verksamheter

 • Ishallarna inomhus
 • Sporthallen och övriga idrottshallar
 • Friidrottsarenan
 • Wahlbeckshallen

Verksamhet som är öppen för allmänheten

 • Hangaren
 • Simhallarna

 

Friidrottsarenan Campus Valla

 • 8 löparbanor
 • läktare för 500 personer under tak 
 • separat kastplan för träning

Anläggningen bokas via Interbook - e-tjänst för lokalbokning.

Avgifter för bokning av arenan:

Friidrottsarenan har följande öppettider April- Oktober:

Måndag – torsdag      08.00 – 21.00 (stänger 18.30 om den ej bokas)
Fredag 08.00 – 16.00
Lördag – söndag 09.00 – 18.00

  * kan även bokas på andra tider vid speciella behov för tävlingsarrangemang och fotbollsmatcher      

Vid tillfällen då anläggningen inte är bokad kan den användas för spontant friidrottande (ej grupper) under ovanstående öppettider ovan, då det är möjligt och skötselarbeten ej pågår.

Vid dessa tillfällen finns ingen utrustning framme och inga kastgrenar är då tillåtna på innerplan. Anslagna säkerhetsföreskrifter måste alltid följas.  

Friidrottshallen på Campus Valla

Friidrottshallen i Campushallen vid Campus Valla är en komplett hall för friidrott med banor och funktioner som uppfyller Svenska friidrottsförbundets krav för nationella inomhustävlingar. 

Adress: Johannes Magnus väg (direkt anslutning till Campushallen) 

Föreningar kan hyra in sig, både hela hallen och delar av hallen beroende på önskemål. I hallens innerplan finns en fullmåttsplan för både innebandy- och handbollsträning (spel med klister är ej tillåtet i hallen, ej heller bollar som använts vid spel med klister). Sarg och mål finns att sätta upp. 

I hallen finns möjlighet till:

 • Löpning på löparbanor, 200 m och 60 m
 • Släggkastning
 • Kulkastning
 • Spjutkastning
 • Stavhopp
 • Längdhopp och 3-steg
 • Höjdhopp
 • Aktivitet på innerplan med sportgolv

  Planen är inhägnad av en nätvägg så både löparbanor och innerplan kan nyttjas samtidigt.

Anläggningen bokas via Interbook - e-tjänst för lokalbokning.

Avgifter för bokning av friidrottshallen:

Allmän information:

Vid användande av idrottshallen, ska de villkor och föreskrifter som generellt gäller vid kommunens idrottshallar följas samt de särskilda ordningsregler som finns anslagna i denna hall. Villkor och föreskrifter finns på webben: www.linkoping.se/lokalbokning

För att olika verksamheter ska fungera i hallen är det viktigt att alla själva ställer i ordning och ställer tillbaka utrustning på rätt plats efter användande, samt att respektera och vara observant på varandras olika idrotter så att inte kollisioner eller andra olyckor uppstår.

När du kommer hit första gången är det också viktigt att du ser dig omkring och orienterar dig om var utrymningsvägar finns i det fall brand skulle uppstå.

Vid felanmälan kontakta Campushallens reception, alternativt skicka e-post till felanmalan@campushallen.se

För information om individuell träning besök Campushallens hemsida:

 

Senast uppdaterad den 28 april 2021