Agora

Agora - ett hus för alla!
Agora är den nyaste mötesplatsen i Linköping. Huset är nu på plats och ligger i närheten av Skäggetorpsskolan och är en samlingsplats för alla oavsett ålder.
Sommaröppettider t.o.m. 31 augusti: tisdag-lördag 11:00-16:00 (även drop-in för förskolor onsdagar och torsdagar 09:00-11:00)

 Allaktivitetshuset i Skäggetorp . Bild: White arkitekter.

 

Agora har sommaröppet tisdag-lördag kl 11-16

Kom till Agora i sommar och ta del av våra aktiviteter! Skapa i ateljén, lär dig dansa eller spela gitarr, eller delta i Spoken word camp med Revolution poetry! Se informationsbladen här ovan.

Agora - en kreativ mötesplats

Syftet med huset är att skapa möjligheter för en meningsfull fritid och erbjuda en mötesplats för Linköpingsborna. Huset ska även fungera som ett nav för initiativ från föreningslivet i stadsdelen samt kunna bygga broar mellan stadsdelen och andra delar av Linköping. 

I det nya huset finns det  café, scen, ateljé, digital studio, musikstudio och mycket mer. Biblioteket, som är husets hjärta, ger oändliga möjligheter att upptäcka, utforska, undersöka, lära och stilla sin nyfikenhet. Här finns plats för kultur, gemenskap och kommunikation som skapar engagemang och förståelse.

Till den här mötesplatsen är vi alla välkomna, precis som vi är!

Sommaröppettider t.o.m. 31 augusti: tisdag-lördag 11:00-16:00 (även drop-in för förskolor onsdagar och torsdagar 09:00-11:00)

Invånarna har fått vara med och forma innehållet

Agora har föregåtts av ett gediget förarbete i form av en förstudie, en livstilsundersökning, fokusgrupper för olika åldrar samt i bred dialog med både föreningslivet och Linköpingsborna. Värdefull input som nu ligger till grund för den inriktning och utformning som huset nu får.  

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 juni 2019