Agora

Agora - ett hus för alla!
Agora är den nyaste mötesplatsen i Linköping. Huset är nu på plats och ligger i närheten av Skäggetorpsskolan och är en samlingsplats för alla oavsett ålder. Öppettider i nuläget: tisdag-onsdag 13-17, torsdag-fredag 13-16.

Invigning söndagen 12 maj. Mer info kommer.

Agora - en kreativ mötesplats

Invigning söndag 12 maj kl 12.30-18.00

Det har äntligen blivit dags att öppna upp dörrarna till den nya mötesplatsen Agora i Skäggetorp. Söndag 12 maj inviger vi huset med en dag full av musik, dans, kultur och möten.

Bibliotek Agora har redan smygöppnat sin verksamhet och nu är det dags för resten av huset att öppna upp i full funktion. Det bjuds på dans och tal på en utescen, dans och talks i det helt nya scenrummet, färg och form i ateljén, böcker och sagostunder i biblioteket och författarbesök och musik i vår stora ”trappa”. I huset finns även en digital studio, snart en musikstudio och två lägenheter för konstnärsresidens.

Under dagen kommer det att hållas invigningstal och berättas om huset av många olika engagerade parter.

Invånarna har fått vara med och forma innehållet

Agora har föregåtts av ett gediget förarbete i form av en förstudie, en livstilsundersökning, fokusgrupper för olika åldrar samt i bred dialog med både föreningslivet och Linköpingsborna. Värdefull input som nu ligger till grund för den inriktning och utformning som huset nu får.  

Agora - en kreativ mötesplats

Syftet med huset är att skapa möjligheter för en meningsfull fritid och erbjuda en mötesplats för Linköpingsborna. Huset ska även fungera som ett nav för initiativ från föreningslivet i stadsdelen samt kunna bygga broar mellan stadsdelen och andra delar av Linköping. 

I det nya huset kommer det att finnas café, scen, ateljé, digital studio, musikstudio och mycket mer. Biblioteket, som är husets hjärta, ger oändliga möjligheter att upptäcka, utforska, undersöka, lära och stilla sin nyfikenhet. Här finns plats för kultur, gemenskap och kommunikation som skapar engagemang och förståelse.

Till den här mötesplatsen är vi alla välkomna, precis som vi är!
Öppettider Bibliotek Agora tisdag-onsdag 13-17, torsdag-fredag 13-16.

Agora är en öppen mötesplats där alla oavsett kön, ålder eller bakgrund ska känna sig välkomna, kunna ta del av arrangemang och ägna sig åt eget skapande, kunna debattera fritt, inhämta kunskap, yttra sina åsikter samt ta del av andras åsikter i olika frågor.

Agora ska ha ett salutogent förhållningssätt och ta tillvara på de goda krafterna som finns i hela Linköping och stärka dem. Agora ska erbjuda en mötesplats och aktiviteter för alla Linköpingsbor oavsett kön, ålder eller bakgrund med fokus på flickor och kvinnor.

Byggprojektet

Lejonfastigheter bygger Agora på uppdrag av Linköpings kommun. Du kan läsa mer om byggprojektet på deras webbplats.

Vill du veta mer?

Kontakta Carola som jobbar med att utveckla innehållet i Agora.

Carola Sandgrim

Kulturutvecklare Agora Kulturscener och ungdom

Skicka e-post till Carola Sandgrim

E-post: Carola.Sandgrim@linkoping.se

Telefon: 013-206000

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 april 2019