Agora

Agora - ett hus för alla!
I augusti 2017 togs första spadtaget för Agora - en kreativ mötesplats i Skäggetorp. Huset kommer att byggas i anslutning till Skäggetorpsskolan och är tänkt att bli en samlingsplats för alla, oavsett ålder. Planerad invigning våren 2019.

Agora - en kreativ mötesplats

Smygöppning för Bibliotek Agora tisdag 26 februari! 

tisdag-onsdag kl 13-17
torsdag-fredag kl 13-16
Utökade öppettider kommer inom kort! 

Invånarna har fått vara med och forma innehållet

Agora har föregåtts av ett gediget förarbete i form av en förstudie, en livstilsundersökning, fokusgrupper för olika åldrar samt i bred dialog med både föreningslivet och Linköpingsborna. Värdefull input som nu ligger till grund för den inriktning och utformning som huset nu får.  

Agora - en kreativ mötesplats

Syftet med huset är att skapa möjligheter för en meningsfull fritid och erbjuda en mötesplats för Linköpingsborna. Huset ska även fungera som ett nav för initiativ från föreningslivet i stadsdelen samt kunna bygga broar mellan stadsdelen och andra delar av Linköping. 

I det nya huset kommer det att finnas café, scen, ateljé, digital studio, musikstudio och mycket mer. Biblioteket, som är husets hjärta, ger oändliga möjligheter att upptäcka, utforska, undersöka, lära och stilla sin nyfikenhet. Här finns plats för kultur, gemenskap och kommunikation som skapar engagemang och förståelse.

Till den här mötesplatsen är vi alla välkomna, precis som vi är!

Agora är en öppen mötesplats där alla oavsett kön, ålder eller bakgrund ska känna sig välkomna, kunna ta del av arrangemang och ägna sig åt eget skapande, kunna debattera fritt, inhämta kunskap, yttra sina åsikter samt ta del av andras åsikter i olika frågor.

Agora ska ha ett salutogent förhållningssätt och ta tillvara på de goda krafterna som finns i hela Linköping och stärka dem. Agora ska erbjuda en mötesplats och aktiviteter för alla Linköpingsbor oavsett kön, ålder eller bakgrund med fokus på flickor och kvinnor.

Byggprojektet

Lejonfastigheter bygger Agora på uppdrag av Linköpings kommun. Du kan läsa mer om byggprojektet på deras webbplats.

Vill du veta mer?

Kontakta Carola som jobbar med att utveckla innehållet i Agora.

Carola Sandgrim

Kulturutvecklare Agora Kulturscener och ungdom

Skicka e-post till Carola Sandgrim

E-post: Carola.Sandgrim@linkoping.se

Telefon: 013-29 41 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 februari 2019