Folkungaskolan har fått ett nytt offentligt konstverk!

På den nybyggda del av skolan som vänder sin fasad mot Malmslättsvägen har Göteborgskonstnären Fredrik Vestergård uppfört verket ”Skimmer”. Konstverket består av sju lodräta linjer med Dichroicglas som återkastar ljus på ett färgskiftande sätt.

Verket Skimmer av Fredrik Vestergård

Dag och natt, ljus och skugga, väder och olika ljusförhållanden och betraktningsvinklar påverkar hur konstverket kommer att upplevas. Gestaltningen utgår ifrån fasadens öst/västliga riktning som sammanfaller med solens upp- och nedgång. Kyrkogården i direkt anslutning till platsen kräver ett visst mått av anpassning av uttrycket. Konstnärens önskan är ett monumentalt finstämt, vackert, enkelt och komplext uttryck.

1% av byggkostnaden vid ny-, om- och tillbyggnad av offentliga lokaler, platser och byggnader avsätts till konstnärlig gestaltning. Linköping offentlig konst LOOK, som är en del av Passagen Linköpings Konsthall driver, samordnar och kvalitetssäkrar konstprojekten och ansvarar för dess genomförande. Lejonfastigheter har varit beställare och finansiär av Fredrik Vestergårds verk.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 april 2018