Konst till Brokind skola

Till Brokind skola har konstnären Filip Checinski skapat verket "Titta Lyssna Fråga Häpna" i mosaik inspirerad av naturen i skolans omgivningar.

Konst i Brokindskolans trappa, fåglar i mosaik

Titta Lyssna Fråga Häpna

Konstnären har valt att låta sig inspireras av naturen där han liknar den tongivande trappan, som är centralt placerad inomhus i skolan, vid ett berg bebott av fåglar med himlen som tak, och en marin miljö vid trappans bas. På fasaden är en medaljong med ett par tranor i mosaik placerad. Tranorna är här en symbol för lycka.

Materialet mosaik är valt dels med tanke på att det är ett traditionellt material som samtidigt har en nutida aspekt då det är gjort av återvunnen keramik.

1% av byggkostnaden vid ny-, om-och tillbyggnad av offentliga lokaler, platser och byggnader avsätts till konstnärlig gestaltning. Linköpingoffentlig konst LOOK, som är en del av Passagen Linköpings konsthall driver, samordnar och kvalitetssäkrar konstprojekten och ansvarar för dess genomförande.

Lejonfastigheter har varit beställare och finansiär av Filip Checinskis verk.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 april 2018