Offentlig konst i Lerboga förskola

Till Lerboga förskola har konstnären Björn Svensk (f 1953) skapat verket Livet vid Svinstasjön, ett sammelsurium av målningar, teckningar och träskulpturer som placerats på en större centralvägg i matsalen.

Livet vid Svinstasjön

Då förskolan i sin verksamhet har naturen i fokus, har även konstnären valt att fokusera på detta (som han själv uttrycker det) ”vida begrepp”.

Centralt i verket finns en större naturmålning. Runt denna har konstnären arbetat med synintryck och symboler som harmoniseras med landskapet i den större målningen. Dels snidade träfigurer, dels handkolorerade teckningar.

1% av byggkostnaden vid ny-, om- och tillbyggnad av offentliga lokaler, platser och byggnader avsätts till konstnärlig gestaltning. Linköping offentlig konst LOOK, som är en del av Passagen Linköpings Konsthall driver, samordnar och kvalitetssäkrar konstprojekten och ansvarar för dess genomförande.

Botrygg har varit beställare och finansiär av Björn Svensks verk.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 april 2018