Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Passagen Linköpings Konsthall

I konsthallen arrangeras utställningar med inriktning på samtidskonstens alla olika uttrycksformer. Vi har tre olika utställningsytor på Passagen Linköpings konsthall, 1,2 och 3. I 1 och 2 kommer vi att visa större utställningar och i 3 har vi nu möjlighet att visa utställningar i det mindre formatet.

Från utställningen det fjärde hörnet

Bild från utställningen Det fjärde hörnet

Öppettider

Tisdag 12-16
Onsdag - Torsdag 12-18
Fredag - Lördag  12-16 

Fri entré!

OBS!

 Vår verksamhet är tillfälligt stängd med anledning av covid-19. Enligt de föreskrifter och allmänna råd som berör Linköpings kommun gäller detta tillsvidare.

Vi ser fram emot att successivt börja öppna upp under 2021

 

Nuvarande utställningar

Introtext till: Radar 2. ”En kråksång på tvärs i en onödig samtid”. Text Filip Checinski

Nu släpper vi löst ännu ett ”radarpar” i utställningsserien RADAR. Det är Linn M Carlehed och Dag Källman som tar upp stafettpinnen och höjer rösten i en ”onödig samtid”. Precis som var fallet i Radar 1. möter vi här en spegling av vår tid, men är det bilden som är förvrängd eller är det tiden som är urled

21/11 2020 – 14/1 2021

Passagens utställning 5 + 5 är en samlingsutställning där 10 inbjudna konstnärer strålar samman i ett småländskt-östgötskt möte. Fem av konstnärerna kommer från Östergötland, fem kommer från Småland. Fem av dem är kvinnor, fem är män. Tillsammans utgör de en konstellation vars like aldrig tidigare skådats.

De småländska konstnärerna är:

Katarina Vallbo, Björn Bengtson, Liselott Bjurgard Wassborg, Magnus Wassborg och Åke Bergqvist                                           

De östgötska konstnärerna är:

Maria Segersäll, Claes Fahlgren, Linnea Jensen, Falah Alani och Eva-Karin Strand-Wåtz

Holy water, sacred but missused.
Heligt vatten, heligt men missbrukat.

  
   Förr i tiden sa man att världen består av fem element: eter, luft, eld, jord, och vatten. Det gör den säkert fortfarande, det är bara vi som glömt. Konstnären Ulla Ridderberg påminner oss om detta. Hon som själv erkänner att hon är stora delar vatten, precis som allt annat levande, heligt vatten. Vi simmar alla i oss själva kan man säga. En droppe som stigit upp ur havet och som vandrar på jorden en tid innan den åter sköljs ut i det stora blå, eller snarare i det väldiga bruna och förorenade, jo för tyvärr är det ju det vi har förvandlat havet och vattnet till, en avstjälpningsbrunn. Är det där vi vill hamna?
  Leonardo da Vincis skrev:  ” Vattnet…ingenting har det i sig självt, inget kan vara det förutan.”

Ulla Ridderberg är från början scenograf med teaterscenen som arbetsrum. Hon bär också på en personlig kärlek till vattnet i dess olika skepnader, flödande, fryst, som dimma. Från teaterrummet har hon tagit med sig intresset för belysning ut i stadsrummet.  Linköpingsborna har de senaste 15 åren kunnat njuta av många offentliga gestaltningar som kommit ur Ullas ateljé, och då ofta i närheten till vatten. I utställningen Holy water, sacred but missused låter Ulla dessa två intressen, ljus och vatten, flöda samman. Idén till utställningen föddes vid foten av Himalaya där floden Ganges lopp börjar, det är där filmen spelades in. Petflaskorna som kan ses kommer från ett tidigare projekt och innehöll från början vattenprover från olika flodmynningar runt om Östersjön, vår egen lilla avloppsbrunn.

 

 

 

 

FLYTTAS TILL HÖSTEN 14 maj 18.30-20.00 Jessica Kempe Konstkritiker spanar om Vad gör landskapsmåleriet med samtidskonsten.

"Något har hänt med landskapsmåleriet. Samtidskonstens landskapsskildringar rymmer alla världar: abstrakta former och färger för dess egen skull, andras målningar, mediebilder och mentala tillstånd. Ofta med en flickgestalt som visar vägen. hur blev det så ?"

Jessica Kempe är frilansande kulturskribent och konstkritiker på Dagens Nyheter, konstföreläsare och lärare.

Samarbete med KC mitt,Skådebanan, Östgöta konstförening och Galleri Melefors

29/10 12.00 Utställningen Holy Water öppnar  . En ljud- och ljusinstallation av linköpingskonstnären Ulla Ridderberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passagen Linköpings Konsthall planerar självständigt sitt programinnehåll och bjuder in sina utställande konstnärer. Utställningsprogrammet planeras för cirka två år i förväg.

Vi följer aktivt vad som händer på bildkonstområdet och tar också emot utställningsförslag på adressen passagen@linkoping.se (endast per e-post). Förslaget ska innehålla en skriftlig beskrivning av projektet (cirka 1 sida) och högst 6 bifogade bilder (.jpeg, 300 dpi, max 1 MB). I fråga om videoverk bör en länk till videofilen bifogas till projektbeskrivningen.

Eftersom vårt utställningsprogram inte grundar sig på ansökningsförfarande ger vi ingen respons om de förslag vi får tillhanda, utan vi kontaktar avsändaren om vi vill ha mer information om projektet.

Passagen Linköpings konsthall

Till e-postformulär för Passagen Linköpings konsthall

E-post: zzzpassagen@linkoping.se

Telefon: 013-20 57 32

Besöksadress: Stora Torget 2 (se karta) Öppettider: tisdag 12-16 onsdag - torsdag 12-18 fredag - lördag 12-16

Passagen är tillsvidare stängt . Detta med anledning av Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd kopplat till covid-19.

 

Senast uppdaterad den 12 januari 2021