Misstänkt farligt föremål i Tannefors. Läs mer.

Passagen Linköpings Konsthall

I konsthallen arrangeras utställningar med inriktning på samtidskonstens alla olika uttrycksformer. Vi har tre olika utställningsytor på Passagen Linköpings konsthall, 1,2 och 3. I 1 och 2 kommer vi att visa större utställningar och i 3 har vi nu möjlighet att visa utställningar i det mindre formatet.

Öppettider

Sommartider på Passagen:
12.00-16.00 tisdag - söndag mellan 1 juni och 31 augusti

Ordinarie öppettider:

tisdag 11-16
onsdag 11-18
torsdag 11-20
fredag - söndag 12-16 

Fri entré!

Nuvarande utställningar

Utställningen invigs 15/8 kl 17.00. 

Kl 17.00 Konsthallschef Lars-Ove Östensson invigningstalar tillsammans med Peter Ojstersek, Konstnär och kurator för "Hungry Planet". I samband med invigningen framför konstnären Malin Lobell "Vikten av att vara Daggmask" (ett föredrag på cirka 20 min).

Kl 19.30 Visar Malin Lobell och Gunnel Pettersson sitt gemensamma verk "Hunger på en störd planet" vid kulturhuset Skylten, Södra Oskarsgatan 3.

"Hungry Planet" vill visa upp konst som lyfter fram olika konstnärliga intresseområden och arbetsmetoder hos de deltagande konstnärerna, vilka berör odling, natur, miljö, ekonomi, klimat och delaktighet. Dessa frågor belyses genom konsten, i samverkan och samarbete mellan konstnärer, enskilda personer, grupper och institutioner, vilka har ett intresse i kultur och samhällshistoria och ett engagemang i samhällsutvecklingen.

Utställningen visa både direkt och indirekt exempel på hur människan både hanterat och ignorerar effekter på vår natur/miljö. Och vi får möjligheten att reflektera över hur detta påverkar oss ,och vår kultur på gott och ont.

Genom att sammanföra ett konstnärligt, naturvetenskapligt samt ett kulturhistoriskt perspektiv, vill vi skapa en situation där både medverkande konstnärer och besökare, ges en möjlighet till att reflektera över den egna relationen till naturen. Konstnärerna skapar verk, delar med sig av inspirationsmaterial, böcker och kataloger, startar upp samarbeten, bjuder in publiken till visningar,  samt erbjuder workshops och möjligheter till både delaktighet och eftertanke, genom de i utställningen presenterade verken. 

Deltagande konstnärer: Tom Bogaard, Malin Lobell, Tyrone Martinsson, Peter Ojstersek, Carolina Parra Thompson, Gunnel Pettersson,  Xavier Villafranca. 

Peter Ojstersek, Konstnär och kurator för ”Hungry Planet"

För dig som vill läsa mer

I sammanställningen nedan kan du läsa mer om respektive konstnär.

Hungry Planet - sammanställning.pdf

Utställningen invigs av konsthallschef Lars-Ove Östensson 22/8 kl. 17.00!

Bo Olls (f 1949) konstnärskap sträcker sig över fem decennier, och omfattar ett femtiotal offentliga gestaltningar samt ett otal grupp- separat och samlingsutställningar. Han har i huvudsak varit verksam som skulptör, men även arbetat inom flera andra tekniker. Den som på något sätt försöker ringa in eller sammanfatta hans konstnärskap upptäcker snart att det konstnärliga uttrycket svårligen går att skilja från hans grundläggande livsåskådning, som säger att konst, litteratur, musik och filosofi utgör tillvarons fundament.

Olls ger följande beskrivning av utgångspunkten för hans utställning Post Modern Blues, som nu kommer att visas på Passagen:

Uttrycket ”Post Modern Blues” är från början en låttitel från 1980-talet, skriven av ett engelskt rockband. Det handlar egentligen om hur man som människa kan komma på kant med sin egen tid. Jag har funderat mycket kring detta tema och tänkt på vad jag har arbetat med under årens lopp. Sedan har jag försökt sammanfatta det i två begrepp: fragment och fundament. Brottstycken och grundvalar. Avtryck, intryck och sediment! Axplock från några av de genomgående teman som jag återkommande har arbetat med.

Post Modern Blues visas i utställningsrum 2 och innehåller valda verk – eller ”axplock” för den som vill – från åren 1979-2019.

Kommande utställningar

Vernissagen öppen för allmänheten från kl 18.00.
Medlemmar har tillträde från kl 17.00. 
 
Utställningen består av ca 80 grafiska blad som sällskapet givit ut under åren. 
 
Linköpings Grafiska Sällskap fyller 50 år 2019. Det var 1969 som sällskapet bildades efter att den konstintresserade skåningen Nils-Åke Nordh kontaktat 3 goda vänner som i sin tur samlade ihop 25 entusiastiska medlemmar vardera för att bilda ett grafiskt sällskap. Slutligen var man hundra medlemmar och 1970 var allt klart för den första utgivningen av ett grafiskt blad. 
Text: Lars Danielsson
 
3/10-13/11  Max Book – måleri 
10/10-21/11 Fredrik Vestergård – ljusinstallation 
17/10-28/11 Aldís Ellertsdóttir Hoff - fotografi/installation
21/11-9/1  Konsten att välja - kommunens konstinköp
5/12-23/1 Ateljé Passagen -  samlingsutställning

Program i Konsthallen

15 augusti 17.00-20.00 Vernissage Hungry Planet. Utställningsrum 1

16 augusti kl 15.00 Vandring med pollinatörerna 
15.00 Start på kulturhuset Skyltens gård (Södra Oskarsgatan 3) med Klorofyllbar och introduktion till projektet ”Hunger på en störd planet” av Malin Lobell och Gunnel Pettersson.
Därefter samåkning till Hushållningssällskapets odling och drag med bovete vid Glyttinge. Vi gör en vandring i bovetefältet och samtalar kring bovete och dess bidragande funktion samt en liten introduktion till Hushållningssällskapets verksamhet.

Anmälan och mer information: 
Kulturhuset Skylten: Södra Oskarsgatan 3
GPS-koordinater Glyttinge: 58°28’51.9″N 15°30’56.1″E
Total tid: 2 timmar
Anmälan och organisering av samåkning: gunnel.pettersson@odlingen.org

”Hunger på en störd planet” är installerat på kulturhuset Skyltens innergård och är ett samarbete mellan Malin Lobell, Gunnel Pettersson och fastighetsbolaget Sankt Kors. Det är en reflektion över hotade ekosystem och pollinerarnas roll för vår matproduktion.
Respektive konstnärs individuella delar av verket finner man i utställningen "Hungry Planet" på Passagen Linköpings konsthall.

22 augusti 17.00-20.00 Vernissage  Bo Olls. Utställningsrum 2.

23 augusti 14.00 Konstnären Eva Cederwall "Uttryck" Interaktivt Live art utanför Passagens entré
Eva jobbar i sin konst ofta med frågor som berör respekt, mångfald, jämlighet och hållbarhet.

29 augusti 17.00-20.00 Vernissage Grafiska sällskapet. Utställningsrum 3.

5 september 18.00-20.00 Samtal mellan Passagens bildpedagog Randi Leirnes och konstpedagog Matilda Karlsson om konst och pedagogik.

3 oktober 17.00-20.00 Vernissage Max Book. Utställningsrum 1.

10 oktober 17.00-20.00 Vernissage Fredrik Vestergård. utställningsrum 2.

17 oktober 17.00-20.00 Vernissage Aldís Ellertsdóttir Hoff. Utställningsrum 3.

24 oktober 18.30-20.00 Filmakademin. Miriam von Schantz, filndr, örebro universitet
Ett samarbete mellan Cinemax,Folkuniversitetet och Passagen Linköpings konsthall.

31 oktober 18.00-20.00 "Ett experimentfält för konsten" Lars-Ove Östensson konsthallschef Passagen Linköpings konsthall

7 november 18.00-20.00 Musik. mer information kommer

21 november 17.00-20.00 Vernissage Konsten att välja. Utställningsrum 1.

21 november 18.30 -20.00 Filmakademin. Roger Johansson, professor, Lunds universitet/ Malmö universitet.
Ett samarbete mellan Cinemax,Folkuniversitetet och Passagen Linköpings konsthall.

28 november 17.00-20.00  Vernissage  Helena Sjögren. Utställningsrum 2.

5 december 17.00-20.00 Vernissage Ateljé Passagen. Utställningsrum 3.

12 december 18.30-20.00  Filmakademin. Björn Horgby, professor emeritus, örebro universitet.
Ett samarbete mellan Cinemax,Folkuniversitetet och Passagen Linköpings konsthall.

Passagen Linköpings Konsthall planerar självständigt sitt programinnehåll och bjuder in sina utställande konstnärer. Utställningsprogrammet planeras för cirka två år i förväg.

Vi följer aktivt vad som händer på bildkonstområdet och tar också emot utställningsförslag på adressen passagen@linkoping.se (endast per e-post). Förslaget ska innehålla en skriftlig beskrivning av projektet (cirka 1 sida) och högst 6 bifogade bilder (.jpeg, 300 dpi, max 1 MB). I fråga om videoverk bör en länk till videofilen bifogas till projektbeskrivningen.

Eftersom vårt utställningsprogram inte grundar sig på ansökningsförfarande ger vi ingen respons om de förslag vi får tillhanda, utan vi kontaktar avsändaren om vi vill ha mer information om projektet.

Passagen Linköpings konsthall

Sommartider
12.00-16.00 tisdag - söndag mellan 1 juni och 31 augusti

Skicka e-post till Passagen Linköpings konsthall

E-post: zzzpassagen@linkoping.se

Telefon: 013-20 57 32

Besöksadress: Stora Torget 2 (se karta) Öppettider: tisdag 11-16
onsdag 11-18
torsdag 11-20
fredag - söndag 12-16

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 augusti 2019