Skylten

Skylten – Linköpings kreativa kraftkälla!
Skylten har renoverats och blir nu ett centralt kulturcenter för alla åldrar och konstnärliga uttryck. Skylten ska bli en mötesplats för lokal, nationell och internationell kultur samt vara en grogrund för alla konstnärliga uttryck. Här ska samarbeten inledas, nya idéer ta form och här ska upplevelser och minnen skapas.

Skylten södra oskarsgatan 3

 

Renoveringen föregicks av dialoger med kulturaktörer för att kartlägga de behov huset behövde uppfylla i framtiden. Ett och ett halvt år senare står huset färdigt för att fortsätta skriva kulturhistoria i Linköping med nya och gamla besökare. Skylten invigdes den 7 september 2018.

I huset finns konstateljéer, danslokaler, café och scener för all form av kultur. Här finns möjligheten för alla linköpingsbor att hitta sin plats och sin passion, att skapa Skyltens framtid.

  • En grogrund för olika kulturella uttryck där skapandet står i fokus
  • En inkluderande och öppen mötesplats där olika kulturella uttryck får mötas och berika varandra
  • En flexibel mötesplats med förutsättningar för lokal, regional och nationell och internationell samverkan
  • En mötesplats plats där aktörerna upplever delaktighet och känslan av att ingå i ett större sammanhang
  • En kulturgenerator som möjliggör växelverkan mellan ideella och professionella aktörer, samt näringsliv
  • En attraktiv miljö där upplevelsen inspirerar både aktörer och besökare

Vill du hyra lokaler på Skylten?

Använd Interbook som är Linköpings kommuns tjänst för lokalbokning.

 

Läs riktlinjerna för ytterligare information om vilka regler som gäller när du ska boka lokaler på Skylten.

Vill du veta mer?

Kontakta Sanna som jobbar med att utveckla innehållet på Skylten.

Sanna Rooth

Kulturutvecklare Skylten Kulturscener och ungdom

Skicka e-post till Sanna Rooth

E-post: sanna.rooth@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 31

Följ oss i sociala medier

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 januari 2019